ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Standard & Poor’s verhoogt Rating van Argenta Spaarbank

7 mei 2014

Op dinsdag 29 april heeft Standard & Poor’s de rating van Argenta Spaarbank verhoogd van BBB+ naar A-. Daarmee bereikt de Antwerpse familiebank een hoog niveau van betrouwbaarheid.

Op geregelde tijdstippen beoordeelt Standard & Poor’s financiële instellingen op hun vermogen om op lange termijn hun verplichtingen na te komen. Criteria die een rol spelen bij die beoordeling zijn solvabiliteit, liquiditeit, businesspositie, risicoprofiel en kredietwaardigheid.

Standard & Poor’s beoordeelt Argenta Spaarbank sinds 2005. Tijdens de financiële crisis heeft Argenta zijn rating stabiel gehouden op BBB+, terwijl vrijwel alle banken ratingverlagingen hebben gekend. Argenta heeft tijdens de crisisjaren op eigen kracht en zonder enige vorm van staatssteun, zijn financiële kracht en betrouwbaarheid bewezen en zelfs fors doen groeien.

In een persbericht licht Standard & Poor´s toe dat de ratingverhoging van Argenta Spaarbank het gevolg is van een verdere verbetering van de risk-adjusted capital ratio. Die geeft weer in welke mate een bank voldoende kapitaal heeft om een financiële crisis aan te kunnen. Argenta Spaarbank bereikte op dat vlak een uitzonderlijk niveau. Omwille van strengere saneringsverplichtingen voor Europese banken, koppelt Standard & Poor´s een negatieve outlook aan de rating.

‘Deze ratingverhoging bevestigt nogmaals dat Argenta Spaarbank op het vlak van solvabiliteit tot de absolute top in Europa behoort. Onze bank is veilig en gezond. Een betere bevestiging daarvan kunnen wij en onze 1,6 miljoen cliënten niet wensen’, aldus CEO John Heller. De verhoging is opmerkelijk, omdat het algemeen sentiment van Standard & Poor’s ten aanzien van de banksector eerder negatief blijft.

Niet alleen de sterke kapitaalratio’s waren doorslaggevend voor Standard & Poor’s. Ze hielden ook rekening met het feit dat Argenta Spaarbank over 2013 een beduidend beter dan verwachte winst kon voorleggen. Met een nettowinst van 138 miljoen euro tekende Argenta Spaarbank een stijging van 23 % op tegenover 2012. Die kon de bank realiseren door sterk de focus te leggen op haar kernactiviteiten, namelijk particuliere woonkredieten in België en in Nederland, twee markten die opnieuw tekenen van economische stabilisering vertonen.

Advieskeuze.nl logo