ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Van beroep wisselen? Gefeliciteerd! Maar kom ook even met ons praten

13 april 2018

Het is nog niet zo lang geleden dat iemand die van school kwam een beroep koos, bij een werkgever ging werken en tot aan zijn pensioen hetzelfde beroep bij dezelfde werkgever bleef uitoefenen. Tegenwoordig komt dit nog maar zelden voor. 

Bijna 1 miljoen mensen
Al enige tijd is te zien dat werknemers vaker van werkgever wisselen. Relatief nieuw is dat het steeds meer voorkomt dat mensen van beroep wisselen. In 2017 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, maar liefst 937 duizend mensen tussen de 15 en 75 jaar met een ander beroep dan het jaar daarvoor. Veel toch?

Wisseling van beroep komt naar verhouding vaak voor onder jongeren van 15 tot 25 jaar. Van de 937 duizend beroepswisselaars in 2017 waren er 304 duizend in die leeftijdsgroep.

Veranderingen van baan of beroep belangrijk moment voor advies
De samenleving verandert sterk. Door de automatisering verdwijnen bepaalde beroepen en ook ontstaat er nieuwe emplooi. De verwachting is dan ook dat het een blijvende ontwikkeling zal zijn dat mensen gedurende hun arbeidzame leven een of meerdere keren van beroep wisselen.

Bij verandering van baan of beroep is het belangrijk om je goed te oriënteren wat hiervan de gevolgen zijn voor je financiële zekerheid. Bijvoorbeeld het verschil in hoogte van het ouderdomspensioen die je bij je oude en nieuwe werkgever opbouwt. Of het wel of niet verzekeren van een nabestaandenpensioen. Of het wel of niet hebben van een arbeidsongeschiktheidsdekking. Of …. Genoeg zaken om even serieus naar te kijken, zodat je straks niet met vervelende tegenvallers wordt geconfronteerd.

Ook kan verandering van baan of beroep tot gevolg hebben dat je wilt verhuizen om dichter bij je nieuwe werk te wonen.

Wij willen je graag informeren over de gevolgen die een andere baan of een nieuw beroep voor je financiële zekerheid kunnen hebben. Dat kan vóórdat je het besluit neemt, maar ook achteraf. Wanneer je contact met ons opneemt maken wij graag een afspraak.

Advieskeuze.nl logo