ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Veranderingen Pensioen in Eigen Beheer

17 mei 2017

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in uitfasering van het Pensioen in eigen beheer (PEB)  voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een belangrijke reden van dit wetsvoorstel is dat de voordelen van het PEB steeds kleiner zijn geworden. Met name vanwege de beperktere ruimte om pensioen op te bouwen en het geleidelijk verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting. Terwijl de nadelen steeds zwaarder wegen. Een belangrijk nadeel hierbij is dat de dalende rentestanden in de afgelopen jaren voor een groot verschil gezorgd hebben tussen de commerciële en de fiscale waardering van de pensioenverplichting. Fiscaal moet namelijk nog altijd een rekenrente van 4% in aanmerking worden genomen. Door die hoge commerciële waarde is de ruimte om dividend uit te keren bij veel BV’s niet meer haalbaar (dit noemt men de zogenaamde ‘dividendklem’). Op 1 april 2017 gaat de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer in. Op 1 juli 2017 moeten alle Pensioenen in Eigen Beheer uiterlijk premievrij gemaakt zijn.

Drie mogelijkheden

Een dga met pensioen in eigen beheer (PEB) tot en met 2016, heeft drie mogelijkheden:

  1. Laten doorlopen;
  2. Afkopen;
  3. Omzetten naar een oudedagsverplichting.

Het gaat in deze nieuwsbrief te ver om bovenstaande mogelijkheden uitgebreid toe te lichten. Daarom wil ik vragen dat als je meer wilt weten over de mogelijkheden en wat in jouw geval de beste optie is, je het beste contact kunt opnemen met je accountant. Maar natuurlijk zijn wij ook bereid tot een persoonlijk gesprek.

Pensioen in Eigen Beheer en scheiden

Het wordt natuurlijk allemaal nog ingewikkelder als je een pensioen in eigen beheer hebt en gaat scheiden. Ook daarvoor hebben we de expertise in huis om met je mee te denken, zodat de juiste keuzes in het belang van beide partners kunnen worden gemaakt.

Advieskeuze.nl logo