ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Versobering WW: Werklozen sneller terug op de arbeidsmarkt

10 september 2014

Om een snellere terugkeer van werklozen op de arbeidsmarkt te stimuleren zal de werkloosheidswet op een aantal punten worden aangepast. De nieuwe regels gaan niet gelden voor mensen die vóór invoering van de Wet Werk en zekerheid al een WW-uitkering hebben. Enkele belangrijke aanpassingen zijn:

  • Duur WW: vanaf 1 januari 2016 brengt het kabinet de duur van de WW-uitkering stapje voor stapje terug. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog 2 jaar. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon;
  • Cao-aanvulling: werkgevers en werknemers kunnen voor een uitkering na deze 2 jaar zelf afspraken maken. Daarmee kan de totale duur van de uitkering (WW + cao-aanvulling) maximaal 38 maanden bedragen;
  • Aanpassing opbouw WW: In de eerste 10 jaar van hun loopbaan bouwen werknemers per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. Reeds vóór 2016 opgebouwde WW-rechten blijven geldig. Deze maatregel gaat in per 1 januari 2016;
  • Passende arbeid: na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Een baan van een lager niveau of met een lager salaris is dus geen belemmering meer om die baan te accepteren of daarop te solliciteren. Deze maatregel gaat in per 1 juli 2015
  • Inkomensverrekening: op 1 juli 2015 gaat ook de inkomensverrekening in de WW in. Van elke verdiende bruto euro mag de WW-er altijd 30% zelf houden. Achterliggende gedachte hierbij is dat het altijd loont om vanuit de WW aan het werk te gaan.
Advieskeuze.nl logo