ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Vertel ons wanneer je (een beetje) ondernemer wordt

6 september 2017

Veel verzekeringsvoorwaarden maken een scherp onderscheid tussen ‘particulier’ en ‘zakelijk’. Informeer ons wanneer je vanuit je particuliere omgeving ook zakelijke activiteiten gaat verrichten. In dit artikel leggen wij je uit, waarom dit belangrijk is.

Privé en zakelijk vloeien meer in elkaar over

Mede door de opkomst van de computer en internet is te zien dat de particuliere en zakelijke omgeving steeds meer in elkaar overvloeien. De werknemer richt thuis een werkplek in om een of meer dagen per week “thuis” te werken. De fanatieke hobbyist verkoopt steeds vaker op internet. Inmiddels telt Nederland meer dan 1 miljoen Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers). Velen van hen werken nog een aantal dagen per week bij een werkgever en de andere dagen als eigen ondernemer.

Particuliere verzekeringen

Vrijwel iedereen heeft een aantal particuliere verzekeringen. Deze verzekeringen vergoeden de schade die je hebt als particulier, maar in veel gevallen niet de schade die ontstaat in het kader van je zakelijke activiteiten. Wij geven je een aantal voorbeelden wanneer dit tot problemen kan leiden.

  • Je hebt een eigen onderneming en koopt “op de zaak” een mobiele telefoon. Deze raakt tijdens de vakantie beschadigd of gaat verloren. Op de meeste particuliere reisverzekeringen wordt deze schade niet vergoed.
  • Je maakt als hobby kleren voor poppen. Je verkoopt deze ook op Marktplaats. Je hebt een redelijk kostbare voorraad van stoffen en porseleinen lichaampjes. Door brand gaat deze voorraad verloren. Het is echter de vraag of je particuliere inboedelverzekering deze schade automatisch vergoedt.
  • Je hebt een dure 3D printer gekocht. Je maakt daarmee in de avonduren op bestelling creatieve koffiemokken. Bij een van je mokken breekt het oortje en de gebruiker loopt brandwonden op als gevolg van het feit dat hij de hete koffie over zich heen krijgt. Ook deze schade is niet automatisch verzekerd onder je particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
  • Je reviseert in de avonduren motoren. Daarbij gebruik je brandbare materialen. Tijdens werkzaamheden ontstaat er brand. De garage brandt volledig uit. Ook hier is het maar de vraag of de brandverzekering deze schade vergoedt.

Overleg met verzekeraar geeft pas echte zekerheid

De scheiding tussen particulier en zakelijk is niet altijd even duidelijk. Verzekeringen schaf je aan om zekerheid te krijgen dat je bij calamiteiten de financiële schade kunt dragen. Ga je als particulier ook zakelijke activiteiten verrichten, dan is het verstandig dit met ons te bespreken. Wij zullen kijken in welke mate de bestaande verzekeringen wel of geen dekking voor deze activiteiten verlenen. Soms kan worden volstaan met het informeren van de betreffende verzekeraar, zodat hij weet dat deze activiteiten plaatsvinden zonder dat deze tot extra premie hoeven te leiden. Soms kunnen deze extra activiteiten tegen een kleine, extra premie worden meeverzekerd. Maar in andere gevallen is het verstandig bepaalde risico’s apart te verzekeren.

Ons advies: laat ons weten wanneer je vanuit je particuliere omgeving ook (min of meer) zakelijke activiteiten gaat ontplooien om tegenvallers achteraf te voorkomen.

Advieskeuze.nl logo