ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Verwachting voor de lange rente

9 juni 2016

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties op. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans hierop te vergroten besloot de ECB in maart het opkoopprogramma uit te breiden. Tot maart 2017 zal de ECB maandelijks voor EUR 80 mld aan obligaties inslaan. Eerder lag het bedrag nog op EUR 60 mld. Met de opkopen drukt de ECB de lange rente omlaag.

Wij houden er rekening mee dat de ECB het opkoopprogramma nog verder zal uitbreiden. De hardnekkig lage inflatie vereist extra ingrepen. Omdat de ECB de rentetarieven ongemoeid wil laten, kan zij de inflatie hooguit aanwakkeren door nog meer schuldtitels op te kopen. Het effect van extra aankopen op de lange rente zal echter beperkt zijn. Wij verwachten namelijk dat vanaf het najaar de rente in de VS langzaam oploopt en de Europese economie voorzichtig aantrekt. Dit zal de lange rente juist omhoog duwen. Wij denken daarom dat de lange hypotheekrente zal stabiliseren.

Bron: Florius

Advieskeuze.nl logo