ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Verzekeringen aanpassen bij verduurzamen woning!

17 mei 2022

De sterk gestegen prijzen van energie leiden ertoe dat steeds meer consumenten hun woning gaan verduurzamen. Onder meer door het aanbrengen van zonnepanelen. Het is raadzaam bij investeringen in en rondom de woning altijd te onderzoeken of dit aanleiding is om bepaalde verzekeringen aan te passen.

Sterke stijging verduurzaming woningen

In het eerste kwartaal is het aantal huiseigenaren dat hun woning is gaan verduurzamen sterk gestegen. Illustratief hiervoor zijn de cijfers van de Nationale Hypotheek Garantie. Bij de consumenten die in het eerste kwartaal van dit naar een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie sloten, werd in 55,50% van de gevallen de lening mede afgesloten om de woning te verduurzamen. De sterk gestegen kosten van gas en elektriciteit leiden ertoe dat de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen steeds korter wordt.

Zonnepanelen zijn kwetsbaar

Zonnepanelen worden zowel door huurders, verhuurders als woningeigenaren aangebracht. Wanneer je als bewoner zelf de kosten van de aanschaf en installatie van zonnepanelen moet betalen is het verstandig goed te kijken naar de vraag of schade aan deze zonnepanelen wel is verzekerd. Zonnepanelen zijn kwetsbaar voor schade door bijvoorbeeld storm, uitzonderlijk hoge of juist lage temperaturen, hagel, diefstal en vandalisme.

Verkeerde installatie kan risico van brand vergroten

Fouten bij de installatie kan een zonnepaneel extra kwetsbaar maken bij storm, maar ook leiden tot brand in de woning. Het advies is dan ook om zonnepanelen altijd door een gecertificeerd bedrijf te laten installeren en de offertes en nota’s van deze installatie goed te bewaren.

Bestaande verzekeringen gaan verschillend om met dit risico

Zowel de verzekeringsvoorwaarden van het pand, de opstalverzekering, als van de inboedel kennen per verzekeringsmaatschappij grote verschillen. Bij de ene verzekeringsmaatschappij kan een bepaalde schade vergoed worden, terwijl dezelfde oorzaak van de schade bij een andere verzekeringsmaatschappij juist van de dekking is uitgesloten.

Informeer ons en laat ons ook de waarde van je verzekering controleren

Heb je al zonnepanelen of ga je die binnenkort laten aanbrengen, informeer ons hierover en vraag ons te controleren of het wenselijk is om de bestaande verzekeringen aan te passen.

Wij adviseren je op dat moment ons ook te laten kijken of de verzekering van met name de woning zelf een correct verzekerd bedrag heeft. Zoals je waarschijnlijk in de media hebt gelezen zijn de kosten van bouwmaterialen sterk gestegen. Naast hogere kosten van arbeid leidt dit ertoe dat het bedrag dat nodig is om bij een totaal verlies van de woning deze te herbouwen, op dit moment veel hoger is dan bijvoorbeeld twee jaar geleden.

Het vervelende is dat dit ook gevolgen kan hebben bij een gedeeltelijke schade aan de woning. Is de woning op dit moment niet voor de juiste waarde verzekerd, dan hoeft de verzekeringsmaatschappij ook bij een gedeeltelijke schade deze niet volledig te vergoeden.

Het is bij veel verzekeringsmaatschappijen mogelijk om een garantie te krijgen dat de verzekeraar zich bij een gedeeltelijke schade niet op onderverzekering zal beroepen. Daarvoor is dan wel nodig dat de verzekerde som aan de hand van bepaalde rekenmethoden wordt vastgesteld. Wij controleren graag voor jou of de verzekering van jouw woning nog correct is en of deze verzekering een garantie biedt tegen het risico van onderverzekering.

Advieskeuze.nl logo