ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Verzekeringsfraude: Verzekeraars treden harder op

17 oktober 2016

De Engelsen zeggen het mooi: ” Een verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door het begrip “utmost good faith” (uiterste best te goeder trouw). Juist omdat het bij verzekeringen altijd gaat om toekomstige onzekere voorvallen moeten beide partijen elkaar de juiste informatie geven en de overeenkomst uitvoeren zoals partijen voor ogen heeft gestaan. Maar zolang er verzekeringen bestaan, bestaat er ook verzekeringsfraude. Bijvoorbeeld doordat iemand probeert een verzekering af te sluiten nadat de schade al heeft plaatsgevonden. Of doordat verzekerden bewust schade veroorzaken om op die wijze de verzekeringsuitkering op te eisen. Berucht zijn de voorbeelden van echtgenoten die hun partner vermoorden om daarmee de levensverzekeringsuitkering te ontvangen.

Het gaat niet alleen om “grote” fraudes. Op dit moment doen verzekeraars jaarlijks onderzoek naar ruim 31.000 “verdachte” schademeldingen. In meer dan 8000 gevallen kan worden vastgesteld, dat er echt sprake was van bewuste fraude. In het algemeen geldt, dat er sprake is van fraude indien een consument bewust onware informatie geeft bij het afsluiten van een verzekering of het indienen van een schadeclaim.

De verzekeringsmaatschappijen in Nederland gaan daar nu harder tegen optreden. Wordt fraude geconstateerd, dan wordt standaard een bedrag van € 532,- aan administratieve kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden namens de betrokken verzekeraar geïncasseerd door de Service Organisatie Direct Aansprakelijkheidsstelling, SODA, die dit soort werkzaamheden ook voor winkeliers uitvoert die te maken krijgen met daders van winkeldiefstal.

Het voldoen van deze administratieve kosten is echter nog niet het einde van het verhaal. Heeft de verzekerde een schade ‘aangedikt’, dan hoeft de verzekeraar vaak op grond van de verzekeringsovereenkomst de hele schade niet te vergoeden. De verzekering zal vaak direct worden beëindigd zonder restitutie van de premie. Verder zal de fraudepoging worden doorgegeven aan een centraal register, waardoor het moeilijker wordt om in de toekomst een nieuwe verzekering af te sluiten.

Optreden tegen verzekeringsfraude is belangrijk om te zorgen dat de premies van verzekeringen betaalbaar blijven, maar ook om bepaalde risico’s verzekerbaar te blijven houden.

Voorkom dat er onbedoeld een verdenking van verzekeringsfraude ontstaat. Is u iets onduidelijk bij het aanvragen van een verzekering? Weet u niet of een bepaalde informatie voor de verzekeringsmaatschappij wel of niet belangrijk is? Vraagt u zich af hoe u de waarde van een beschadigd goed moet bepalen? Neem dan contact op met ons, wij helpen u graag de juiste gegevens aan de verzekeraar op te geven.

Advieskeuze.nl logo