ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Vragen uit de praktijk over nalatenschappen

10 juli 2017

Net als de notaris krijgen ook wij als financieel dienstverlener regelmatig vragen van onze relaties rondom nalatenschappen. Enkele veel gestelde vragen behandelen wij in dit artikel.

Kan het voorkomen worden dat een ex-partner de nalatenschap van de kinderen gaat beheren?

Nadat de scheiding is uitgesproken, heeft de ex-partner geen wettelijk recht meer op de nalatenschap van de andere partner. Zijn er kinderen dan wordt de nalatenschap door deze kinderen geërfd. Zijn de kinderen echter bij het overlijden van de ouder nog minderjarig, dan heeft de ex-partner als mede-ouder wel bepaalde rechten. Door het maken van een testament kunnen deze rechten de ex-partner ontnomen worden. Dat kan door in het testament te bepalen, dat bij overlijden van de ouder een bewindvoerder wordt benoemd voor het beheer van de nalatenschap totdat de kinderen volwassen zijn. Wordt dit niet goed geregeld, dan bestaat dus het risico dat bij het overlijden van de ene ouder de ex-partner het vermogen van de kinderen gaat beheren tot het moment waarop zij volwassen zijn.

Kan een kind worden onterfd?

Het volledig onterven van een kind kan in Nederland niet. Wel kunnen via een testament de rechten van een kind worden beperkt. Elk kind behoudt het recht op zijn of haar “legitieme portie”. De legitieme portie is een bedrag dat gelijk staat aan de helft van de waarde van zijn of haar erfdeel dat hij of zij volgens de wet, dus wanneer er geen testament zou zijn, zou erven. Het betreffende kind moet deze legitieme portie na het overlijden van de ouder wel zelf opeisen. Dit moet gebeuren binnen 5 jaar na het overlijden. Wordt dit niet gedaan, dan vervalt het recht op een legitieme portie. Overigens is het gebruikelijk om in een testament te regelen, dat het onterfde kind zijn of haar legitieme portie pas krijgt na het overlijden van de langstlevende ouder.

Is er iets te regelen rondom sociale media

Twitter, Facebook, LinkedIn etc. zijn voorbeelden van sociale media die massaal worden gebruikt. Voor al deze media heeft de gebruiker vaak een gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Weten de nabestaanden deze codes niet, dan is het na het overlijden een hele klus om deze accounts op te heffen. Dat kan pijnlijke situaties opleveren.

Notarissen hebben ter voorkoming hiervan een social media testament ontwikkeld. Hierin worden vastgelegd:

  • Welke online profielen u heeft;
  • De gebruikersnaam en wachtwoorden;
  • Wat na het overlijden met de accounts moet gebeuren (verwijderen of omzetten naar een gedenkpagina);
  • Wie gaat optreden als social media executeur: een van de nabestaanden of de notaris.

Sommige sociale media bieden inmiddels zelf ook al mogelijkheden om te bepalen wat er na het overlijden van de gebruiker met het account moet gebeuren. Wordt het account zonder dat de erfgenamen zich hiervan bewust zijn, beëindigd dan kan dit ertoe leiden dat voor de nabestaanden waardevolle foto’s en andere zaken verdwijnen zonder dat deze tijdig door de erfgenamen veilig gesteld konden worden.

Advies: neem periodiek contact op met de notaris

Ons advies aan onze relaties is om via een notaris een testament te laten opstellen. Een goed testament geeft rust en kan ook veel erfbelasting besparen. Heb je al een testament? Dan is het verstandig om dit minimaal eens in de vijf jaar met de notaris door te nemen. Wet- en regelgeving veranderen voortdurend en het kan belangrijk zijn het testament hierop aan te passen. Bij tussentijdse, wezenlijke veranderingen in je persoonlijk leven is het vaak belangrijk eerder contact op te nemen met de notaris om de eventuele gevolgen voor je testament door te nemen. Dergelijke wezenlijke veranderingen zijn bijvoorbeeld een echtscheiding, kinderen die gaan trouwen of een samenlevingscontract aangaan, relevante schenkingen aan een of alle kinderen, het beëindigen van het ondernemerschap wegens verkoop van de onderneming of blijvende opname in een verzorgingstehuis.

Advieskeuze.nl logo