ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Waarom is de einddatum van uw hypotheek voor u van belang?

14 maart 2018

Misschien dat de vraag hierboven u verbaast. Zijn er dan verschillende soorten einddatums bij hypotheken? Het antwoord is ja. Wij leggen het u graag uit.

Bij een hypotheek krijgt u te maken met een rentevaste periode en met de economische looptijd.

Rentevaste periode
De rentevaste periode is de periode die u met de geldverstrekker afspreekt en waarbij de rente die u betaalt, ongewijzigd blijft. Dat kan bijvoorbeeld 5 jaar of langer zijn. Is deze periode verstreken, dan krijgt u van de geldverstrekker een aanbod voor een nieuwe rente. Afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkt op dat moment kan de rente lager, gelijk of hoger zijn dan de rente die u tot dan toe betaalde.

Economische looptijd
Daarnaast is er de economische looptijd. De economische looptijd is de periode waarin de hypotheek volledig moet zijn afgelost. Op het moment dat u de hypotheek afsluit, komt u deze periode met de geldverstrekker overeen. Vaak is deze 30 jaar, maar ook langere periodes zijn mogelijk.

Aflossing
In de praktijk doen zich grote verschillen voor. De ene geldverstrekker kent een heel lange economische looptijd van bijvoorbeeld wel 50 of 75 jaar. Zolang de rente maar betaald wordt, eist de geldverstrekker binnen die periode geen aflossing. Andere geldverstrekkers eisen aflossing na bijvoorbeeld 30 jaar, maar hanteren dan soepele voorwaarden om de hypotheek te verlengen of een nieuwe hypotheek af te sluiten. Weer andere geldverstrekkers eisen daadwerkelijke aflossing op het eind van de economische looptijd, zonder dat zij bereid zijn de looptijd te verlengen of een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Heeft u op het moment dat de economische looptijd is verstreken nog een restschuld en heeft u geen eigen vermogen, dan kan er een groot probleem ontstaan. Enerzijds moet u de resterende hypotheekschuld aflossen. Anderzijds kan het moeilijk zijn om een nieuwe hypotheek bij dezelfde of een andere geldverstrekker af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen niet meer voldoende is om deze nieuwe hypotheek aan te gaan.

Voorkom verrassingen
Bezit u een hypotheek, dan is ons advies om ons te laten controleren wat de economische looptijd van deze hypotheek is. Tevens controleren wij dan ook wat op dit moment het beleid is van de betreffende geldverstrekker op het einde van deze economische looptijd. Hoe eerder u weet, wat uw juridische positie is op het eind van deze economische looptijd, hoe beter u zich hierop tijdig kunt voorbereiden. Voorkom onplezierige verrassingen op latere leeftijd. Vraag ons dus tijdig om advies

Advieskeuze.nl logo