ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Wat brengt Prinsjesdag 2019 voor de inkomstenbelasting?

20 september 2019

Het kabinet zet op Prinsjesdag weer nieuwe stappen met de verbouwing van het Nederlandse belastingstelsel. Welke maatregelen zitten er naar verwachting in het Prinsjesdag-koffertje voor de inkomstenbelasting? Een rondje langs de drie boxen.

Vanaf 2020 zitten er weer allerlei tariefswijzigingen in het vat. Naast de tarieven hieronder zijn er ook veranderingen in de bijtelling voor de auto van de zaak. Auto’s die bijna niets uitstoten vallen nog onder het lage tarief, maar dat gaat in 2020 wel van 4% naar 8%. Bovendien geldt dit lage tarief nog maar tot een cataloguswaarde van € 45.000 (nu nog € 50.000). Boven dit drempelbedrag geldt het reguliere bijtellingstarief van 22%.

Inkomen uit werk en woning

In box 1 van de inkomstenbelasting moeten uiteindelijk nog maar twee schijven overblijven. Dat is vanaf 2021 het geval. In 2020 groeien de percentages nog iets verder naar elkaar toe, en het toptarief zakt naar nèt iets boven de 50%.

Schijf* 2019 2020
1 36,65% 37,05%
2 38,10% 37,80%
3 38,10% 37,80%
4 51,75% 50,50%

Daarnaast is de verwachting dat het kabinet sleutelt aan de zelfstandigenaftrek. Vanaf 2020 zouden ondernemers voor de inkomstenbelasting nog maar € 5.000 in mindering mogen brengen op hun winst, terwijl dat nu nog € 7.280 is. Eerder is al aangekondigd dat ook andere aftrekposten worden verlaagd vanwege de ombouw van het tarievenstelsel. Dat geldt onder meer voor de mkb-winstvrijstelling en de terbeschikkingsstellingsvrijstelling.
Wat het ‘woning’-deel van box 1 betreft: het eigenwoningforfait daalt voor woningen tussen de € 75.000 en € 1.080.000 van 0,65% naar 0,6%. Verder wordt er gefluisterd dat het kabinet voor starters de overdrachtsbelasting wil afschaffen.

Inkomen uit aanmerkelijk belang en sparen

In box 2 gaat het tarief in 2020 omhoog van 25% naar 26,25%. Deze box is voor houders van een aanmerkelijk belang (5% van een vennootschap). Box 3, voor het inkomen uit sparen en beleggen, is al jaren een heet hangijzer. Omdat de spaarrente op de gemiddelde bankrekening nog maar nipt boven de 0% uitkomt, is het rendement op spaargeld waar de fiscus mee rekent al een tijdlang niet te halen. Het kabinet heeft toegezegd om de belastingheffing meer af te stemmen op het werkelijke rendement. Op Prinsjesdag wordt er een onderzoek verwacht naar de mogelijkheden daarvoor. Maar het kabinet heeft eerder al laten weten dat de invoering van nieuwe regels niet eerder dan 2021 gaat lukken.

*De schijfgrenzen zijn in 2019:

    • schijf 1 tot € 20.384
    • schijf 2 tussen € 20.384 en € 34.300
    • schijf 3 tussen € 34.300 en € 68.507
    • schijf 4 boven € 68.507.

De grenzen worden voor 2020 nog aangepast aan de inflatie, alleen het startbedrag van schijf 4 blijft op € 68.507.

Advieskeuze.nl logo