ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Wie claimt de schade?

27 maart 2017

Regelmatig krijgen we een schademelding van een klant die een schade heeft veroorzaakt bij een ander. Bijvoorbeeld: u bent gezellig op bezoek bij een vriendin en stoot daar een kop thee over de laptop. Helaas blijkt de laptop hierna niet meer goed te functioneren en kan deze niet meer gemaakt worden.

De veroorzakende partij wil de schade logischerwijs melden op haar aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringsmaatschappij stuurt vervolgens een brief aan de benadeelde partij. De eerste vraag die zij stellen is dan “Bent u zelf voor deze schade verzekerd? Zo ja, dan kunt u de schade het beste bij uw eigen verzekering indienen”.

Menig benadeelde, en ook veroorzaker, vinden dit een vreemde vraag. Waarom kan benadeelde dit het beste op zijn eigen verzekering melden! Hiervoor heb je als veroorzaker toch een aansprakelijkheidsverzekering voor?

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

De veroorzakende partij zal normaliter een aansprakelijkheidsverzekering hebben en is daarmee verzekerd voor dergelijke voorvallen. De aansprakelijkheidsverzekeraar zal echter in geval van schade kijken wat de reparatiekosten zijn, maar nooit meer uitkeren dan de dagwaarde of vervangingswaarde van het beschadigde goed. Dit betekent dat er in bijna alle gevallen een aftrek zal plaats vinden op de waarde van het beschadigde goed. Stel dat de laptop in het eerdere voorbeeld niet gerepareerd kan worden en slechts 12 maanden oud is, zal er toch niet het originele aankoopbedrag helemaal vergoed worden.

Waarom doorverwijzing naar de inboedelverzekering?

Bij een inboedelverzekering wordt niet gekeken welke persoon (m.u.v. huisdieren) de schade heeft veroorzaakt. Het is uiteraard wel van belang dat de schade op het verzekerde risico-adres (de eigen woning) is voorgevallen en onder de polisvoorwaarden van uw verzekering valt. Tevens heeft een goede inboedelverzekering het uitgangspunt, indien reparatie niet mogelijk is, de beschadigde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde.  Hier kan dus het grote voordeel aanwezig zijn voor de benadeelde.

In het voorbeeld van de laptop zal via de aansprakelijkheidsverzekering een aftrek plaatsvinden. Op de inboedelverzekering zal juist de nieuwwaarde van de laptop vergoedt worden, omdat deze pas 12 maanden oud is.

Wat nu als er een eigen risico van toepassing is op de inboedelverzekering?

Uiteraard kan het voorkomen dat de inboedelverzekering een eigen risico kent voor een aantal schadegebeurtenissen die kunnen voorvallen. Indien de schade wordt uitgekeerd onder aftrek van een eigen risico, is het veelal mogelijk om dit eigen risico vervolgens alsnog in te dienen bij de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzakende partij.

Wat als de benadeelde de schade niet op zijn eigen verzekering wil indienen?

Natuurlijk kan benadeelde niet worden gedwongen (m.u.v. schade met motorrijtuigen) om de schade op zijn eigen verzekeringspolis in te dienen. Benadeelde kan dit aangeven richting de aansprakelijkheidsverzekeraar, waarna zij in veel gevallen tot afhandeling van de schade zullen overgaan.  Of het verstandig is dit ook te doen is geheel afhankelijk van de beschadigde zaken.

Bij een schade aan uw eigendommen veroorzaakt door een derde, is het dus niet per definitie beter om de schade via de veroorzakende partij te laten verlopen. Vraag bij uw tussenpersoon na wat voor u de meest gunstige optie is om de schade-afhandeling goed te kunnen regelen.

Advieskeuze.nl logo