ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Wilt u op korte termijn een woning kopen?

29 mei 2015

Iedereen die met de gedachte speelt om een nieuwe of andere woning te gaan kopen, doet er goed aan van tevoren te bekijken wat de hypotheekmogelijkheden zijn; wat kunt u maximaal lenen en wat is de maandlast die u daarbij kunt verwachten. Vooral nu is het aan te raden om alles goed door te laten rekenen, omdat de mogelijkheden per 1 juli 2015 verder beperkt worden. Er vinden dan twee belangrijke wijzigingen plaats, waardoor de maximale hypotheek  voor de aankoop van een eigen woning omlaag gaat.

Verlaging hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nationale Hypotheek Garantie wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Een hypotheek met NHG zorgt ervoor dat u zeker weet dat de hypotheek bij uw inkomen past en zorgt dat u een vangnet heeft voor als u de hypotheeklast door omstandigheden (denk aan werkloosheid of een scheiding) niet meer kunt betalen. De Stichting betaalt dan, na verkoop van de woning, een eventuele restschuld aan de geldverstrekker en in sommige gevallen wordt vervolgens deze restschuld zelfs aan u  kwijtgescholden. Daarnaast is de rente met NHG al snel 0,5% lager dan de rente voor een gelijke hypotheek zonder NHG. De kostengrens voor NHG gaat van € 265.000 naar € 245.000. Nu mag je woning nog maximaal 250.000 kosten, vanaf 1 juli is dit nog maar € 231.132!!!

Minder lenen bij lage rentes

Daarnaast kunt u vanaf 1 juli 2015 minder lenen voor hypotheken met een rente tot 3,5%. De banken moeten voor deze hypotheken dan rekenen met een lager financieringslastpercentage (woonquote). Dit percentage geeft aan hoeveel van uw inkomen u maximaal mag besteden aan woonlasten. Hoe lager dit percentage, hoe minder u kunt lenen. De rentes liggen op dit moment historisch laag, dus bijna iedereen krijgt hiermee te maken. Het bedrag dat u minder kunt lenen na 1 juli 2015 kan oplopen tot € 34.000 of zelfs meer! Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld bij een inkomen van € 35.000 tot een toetsrente van 3,5%:

Toetsrente

2,00%

2,5%

3,00%

Tot 1 juli 2015 maximale leenbedrag

€ 185.438

€ 173.470

€ 162.573

Na 1 juli 2015 maximale leenbedrag

€ 165.710

€ 155.015

€ 155.655

Minder te lenen

 -€19.728

€ -18.455

€ -6.918

Nog gebruik maken van de huidige regelingen?

Wellicht dat u nog gebruik wilt maken van de huidige regelingen. De hypotheekofferte dient dan vóór 1 juli 2015 te zijn uitgebracht door de bank. Het dossier kan verder nog later worden afgehandeld. Vanwege de te verwachten drukte, is het te adviseren de offerteaanvraag ruim van tevoren te doen zodat de gekozen geldverstrekker de offerte op tijd kan uitbrengen.

Bent u op zoek naar een woning en wilt u graag weten wat voor  u nu en na 1 juli de mogelijkheden voor een hypotheek zijn? Laat u dan goed informeren door uw financieel adviseur. Zeker met deze lage rentestanden is het erg interessant om een aankoop te overwegen.

Advieskeuze.nl logo