ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Woonakkoord Minister Blok

25 februari 2013

Minister Blok van Wonen heeft eind 2012 een stel maatregelen aangekondigd rond hypotheken en hypotheekrenteaftrek. Deze regels hielden o.a. in dat vanaf 1 januari 2013 nieuwe hypotheken binnen dertig jaar volgens een vast schema volledig moesten worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Verschillende partijen in de Eerste Kamer hebben erop aangedrongen deze regels te versoepelen. De voornaamste reden hierbij was dat de nieuwe regels de vastzittende woningmarkt niet voldoende zouden openbreken.

Minister Stef Blok is na lang aandringen deze maand bereid gevonden de aangekondigde maatregelen enigszins te versoepelen. Ten opzichte van de aanvankelijk genomen maatregelen zijn de volgende aanpassingen relevant:

Toch een aflossingsvrije hypotheek mogelijk na 1 januari 2013

Het wordt mogelijk om niet meer de hele hypotheek verplicht af te lossen: 50 procent in plaats van volledig.

Hoe werkt dit dan?

Het volledig en annuitair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten. Deze tweede lening wordt gebruikt om elke maand de helft van de aflossing in de annuïteit op te nemen voor verlaging van de maandlast. Tevens wordt het mogelijk gemaakt dat bank en klant afspraken maken over de aflossingstermijn van de tweede lening. Hierdoor kan de looptijd worden verlengd naar 35 jaar. De rente over de tweede lening kan niet worden afgetrokken van de belastingen. Door deze opname en de rentebijschrijving over deze opnames, ontstaat een toekomstige restschuld van 50%.

Er komt € 30 miljoen extra beschikbaar voor Startersleningen.

Eind 2012 heeft Minister Blok bekend gemaakt dat er een bijdrage van € 20 miljoen voor Startersleningen beschikbaar werd gesteld. Deze bijdrage van het Rijk aan de Starterslening wordt nu verhoogd van € 30 naar € 50 miljoen. Met deze rijksmaatregel worden lokale overheden gestimuleerd om de Starterslening in te zetten. Ook de Gemeente Oirschot voert  de Starterslening. De kosten voor de gemeenten worden dankzij de rijksbijdrage lager, waardoor zij met hun budget het dubbele aantal Startersleningen kunnen verstrekken.

Wat houdt zo’n starterslening in? De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voordeel van de Starterslening is dat er over de lening de eerste drie jaar geen rente en aflossing hoeft te worden betaald.

U komt voor een starterslening in Oirschot in aanmerking als:

  • U inwonend bent of een huurwoning achterlaat;
  • U minimaal 18 jaar en maximaal 35 jaar bent;.
  • U niet eerder in het bezit bent geweest van een koopwoning.

Wat verder van belang is voor de Starterslening:

  • De koopsom van de woning mag in totaal niet hoger zijn dan €240.000,-.
  • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000,-.

Nog steeds geldt dat de rijksbijdrage het principe kent ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, dus wees er snel bij als het voor u van toepassing kan zijn.

BTW verlaging voor verbouwingen en renovaties bestaande bouw

De BTW op verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw wordt per 1 maart voor 1 jaar verlaagd naar 6%. Met deze maatregelen worden investeringen op de woningmarkt aangejaagd en de bouwsector versterkt.

Persoonlijk vind ik de laatste 2 aanpassingen, duidelijke pluspunten. Met de starterslening kunnen de starters op de woningmarkt gemakkelijker een aankoop doen, waardoor de verkoper weer kan doorstromen naar een volgende woning. De BTW verlaging geeft natuurlijk weer een impuls aan de bouwsector. Wat de invoering van de niet fiscaal aftrekbare aflossingsvrije hypotheek gaat doen, is mij nog niet duidelijk. Hoe gaat dit door de banken ontvangen worden? Weegt de lagere maandlast op tegen de extra kosten op lange termijn? En wat gebeurt er als je weer een doorstart wilt maken en je nog een stuk consumptief krediet hebt? Nog voldoende vragen. In de loop van de tijd zal alles wel duidelijker gaan worden.

Advieskeuze.nl logo