ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Zorg voor totaaloverzicht van uw verzekeringen

5 juni 2020

Helaas. Het komt nog vaak voor. In de loop der jaren sluit iemand meerdere verzekeringen af. Een aantal bij het financieel advieskantoor waar “alle verzekeringen” lopen. Maar dat zijn dus niet alle verzekeringen, want toen “die ene keer bij die bank” werd ook een verzekering afgesloten. En toen die leuke advertentie op internet voorbijkwam, werd ook “met één klik’ een verzekering afgesloten. De einduitkomst is bij veel mensen hetzelfde: verzekeringen zijn verspreid over meerdere organisaties en niemand heeft een overzicht van het totaal en niemand voelt zich voor dat totaaloverzicht ook verantwoordelijk.

Vier belangrijke oorzaken van veranderingen

Op het moment dat u een verzekering of financieel product afsluit, zullen deze, bij een correct advies, goed aansluiten bij uw persoonlijke situatie op dat moment. Na dit moment kunnen er allerlei zaken zijn die tot gevolg hebben dat de verzekering of het hypothecair krediet minder goed aansluit bij uw situatie. We noemen de vier belangrijkste:

  • De verzekeringsmaatschappij of bank past de voorwaarden aan. U krijgt dan keurig de nieuwe voorwaarden toegezonden. Maar wie leest die nu echt? In de praktijk kunnen deze wijzigingen belangrijk zijn. Een recent voorbeeld is de verzekeraar die de dekking voor laptops, tablets en mobiele telefoons uit de standaarddekking van de inboedelverzekering schrapte en hiervoor een apart af te sluiten elektronica verzekering introduceerde;
  • Wijzigingen in wet- en regelgeving. Talloos zijn de levensverzekeringen en pensioenen waarbij op het moment van afsluiten de gedachte was dat op 65 jaar de AOW-uitkering zou ingegaan. Voor velen is nadien door wijziging van de wet bepaald dat de leeftijd van de AOW later dan 65 ingaat. Zonder aanpassing van de in het verleden afgesloten verzekeringen, kan er daardoor een “gat” ontstaan in de einddatum van een verzekering en de ingangsdatum van de “nieuwe” AOW-leeftijd.
  • Verbeteringen worden vaak niet automatisch doorgevoerd voor de consumenten die in het verleden de verzekering of het krediet hebben afgesloten. Om voor de betere voorwaarden in aanmerking te komen moet dit uitdrukkelijk worden gevraagd of moet eerst het “oude” product worden beëindigd om vervolgens een nieuw product tegen de gunstigere voorwaarden te kunnen afsluiten. Maar dit is weer risicovol voor u, indien uw gezondheidssituatie minder goed is geworden en de verzekeraar in het kader van de acceptatie gezondheidswaarborgen eist. In die situatie moet de oude verzekering pas beëindigd worden indien er absolute zekerheid is dat u voor de nieuwe verzekering geaccepteerd bent.
  • Een laatste belangrijke oorzaak van veranderingen is die van uw persoonlijke situatie of uw persoonlijke voorkeur. Een voorbeeld: u verhuist. We zien dat dit niet altijd correct wordt doorgegeven. Toch kan dit belangrijk zijn voor het recht op een vergoeding bij schade. Ook uw gezinssituatie kan veranderen. Of de samenstelling van uw bezittingen. Door een “goede aankoop” tijdens een veiling of door een erfenis kan de samenstelling en waarde van uw bezittingen veranderen, maar ook uw wensen. Wij merken bijvoorbeeld dat door het coronavirus bij veel mensen de behoefte bestaat aan hogere verzekerde bedragen ten behoeve van hun overlijdensrisicoverzekering. Ook kunnen mensen andere keuzes maken in hun leven. Bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid gaat men minder vaak over tot aanschaf van een nieuwe auto, of stelt men eisen aan de wijze waarop de eigen opbouw van het pensioen moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld niet in fondsen die ook beleggen in tabak, olie, wapens, etc.

Echte financiële zekerheid betekent, dat u niet méér verzekert dan in uw situatie nodig is. Tegelijkertijd mogen er ook geen gaten zitten in de dekkingsvoorwaarden die u wél nodig heeft. Ook betekent dit dat bij de opbouw van uw vermogen rekening wordt gehouden met de zaken die voor u in het leven belangrijk zijn.

Bij het afsluiten van elk financieel product moet goed gekeken worden naar dit totaalplaatje. Vervolgens moet in de loop der tijd ook worden bekeken of al die losse onderdelen nog steeds goed op elkaar aansluiten en blijven passen bij uw actuele wensen en situatie.

Wij zien het als onze taak om namens u het totale overzicht van uw verzekeringen te bewaken. Maar dat kunnen we alleen goed doen wanneer u ons volledig informeert over alle verzekeringen en andere financiële producten die u heeft afgesloten.

Op deze manier kunnen we samen ervoor zorgen dat uw zekerheidspakket doet wat het moet doen: zekerheid bieden op het moment dat u deze nodig heeft.

Advieskeuze.nl logo