ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Zorgverzekering 2017

2 december 2016

Uiterlijk 19 november 2016 hebben alle zorgverzekeraars de nieuwe zorgpremies voor de zorgverzekering in 2017 bekend gemaakt en hun verzekerden hierover geïnformeerd. In tegenstelling tot de verwachting van minister Schippers is de premiestijging op de basisverzekering al snel € 8,- per maand in plaats van de door haar voorspelde € 3,50

Basisverzekering:

De wijzigingen in de basiszorgverzekering 2017 zijn:

Eigen risico:

Het eigen risico voor 2017 wordt niet verhoogd en blijft dus € 385,-.

Vrijstelling eigen risico:

Zorgverzekeraars kunnen komend jaar vrijstelling geven voor het eigen risico voor bepaalde  gezondheidsprogramma’s. Bijvoorbeeld programma’s voor diabetes en depressie. Daardoor hoeft u geen eigen risico te betalen als u zo’n programma volgt.

Vanaf 1 januari 2017 krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden. Het gaat dan om dieetpreparaten of programma’s die gezondheidsproblemen moeten voorkomen. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze programma’s wel of niet in rekening brengen.

Kwaliteitseisen voor ggz-zorg

Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten vanaf 1 januari 2017 een ‘kwaliteitsstatuut’ hebben. Het kwaliteitsstatuut bepaalt hoe ggz-instellingen en zorgverleners hun zorg regelen.

Let op: vanaf 1 januari 2017 vergoedt uw zorgverzekeraar alleen de zorg van ggz-zorgaanbieders met een kwaliteitsstatuut. Raadpleeg hiervoor uw verzekering of zorgverzekeraar.

Dekking huidige polis:

Het is dus ook komend jaar weer belangrijk dat u goed kijkt naar uw nieuwe zorgpolis. Vooral de aanvullende dekkingen worden vaak verder beperkt. Indien u dus specifiek hebt gekozen voor een dekking vanwege bijvoorbeeld een aantal vergoedingen, kijk dan goed of deze ook komend jaar weer wordt gehandhaafd.

Daarnaast wordt bij veel maatschappijen de korting voor jaarbetaling verlaagd waardoor dit steeds minder aantrekkelijk wordt.

Overstappen:

Indien u voor 31 december 2016 de overstap naar een andere zorgverzekeraar maakt, zal de nieuwe verzekeraar de oude polis beëindigen. Maakt u tussen 01-01-2017 en 31-01-2017 nog een andere keuze dan zult u dit veelal zelf moeten regelen.

Advieskeuze.nl logo