ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Zorgverzekering 2020

1 november 2019

Het jaar 2019 loopt alweer bijna ten einde. Dit betekent dat de zorgpremies voor het nieuwe jaar weer bekend worden gemaakt. Aandacht voor de zorgverzekering: Wat verandert er in 2020 aan de zorgverzekering? Wij informeren je graag.

Belangrijke data

  • 12 november 2019: op deze dag moeten zorgverzekeraars uiterlijk de premies voor hun verzekeringen bekendmaken.
  • 31 december 2019: de uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering.
  • 31 januari 2020: de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt, voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Kinderen en consulten bij de huisarts zijn hiervan uitgezonderd. In 2020 blijft het verplichte eigen risico € 385,-. In het regeerakkoord 2017-2021 staat namelijk dat het eigen risico tijdens de hele kabinetsperiode gelijk blijft.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen. Voor 2020 stijgt de maximale zorgtoeslag met € 67,- voor alleenstaanden en met € 95,- voor meerpersoonshuishoudens.

Lagere collectiviteitskorting

De maximale wettelijke korting voor een collectieve basiszorgverzekering gaat van 10% naar 5% in 2020. Bij gelijkblijvende premies ga je als collectief verzekerde door deze wijziging meer betalen. Gezien de verwachte premiestijging gaat de premie dus extra omhoog.

De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting.

Geen eigen risico bij stoppen met roken

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgesteld dat zorgverzekeraars stoppen-met-rokenprogramma’s vanaf 2020 vrijstellen van het eigen risico bij gecontracteerde zorgaanbieders. Het gaat hierbij om gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken én medicatie bij het stoppen met roken, als die gecombineerd wordt met gedragsmatige begeleiding.

Minder uitgebreide aanvullende verzekeringen

De aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen worden de laatste jaren steeds verder uitgekleed. Dat gebeurt op twee manieren: door de premie te verhogen of door de vergoedingen te verlagen. Zo zijn er nog maar enkele zorgverzekeraars waar je onbeperkt fysiotherapie vergoed krijgt. En ook de vergoeding voor orthodontie wordt steeds minder.

De kans is groot dat dit in 2020 ook weer gebeurt. De inhoud van de aanvullende verzekeringen voor 2020 wordt in november van dit jaar bekendgemaakt.

Goed vergelijken

Met wederom een stijging van de premie, een verlaging van de collectieve korting en het versoberen van de aanvullende pakketten zijn er dus genoeg redenen om uw zorgverzekering komend jaar eens goed tegen het licht te houden.

Advieskeuze.nl logo