ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Zorgverzekering: er valt echt iets te kiezen

20 oktober 2020

In de komende maanden zal alle Nederlanders worden gevraagd bij welke verzekeringsmaatschappij zij hun zorgverzekering voor het komend jaar willen afsluiten. Rondom de zorgverzekering valt echt iets te kiezen. Het is zinvol een moment te nemen om u hierin te verdiepen.

De basisverzekering voor iedereen verplicht

Iedereen die in Nederland woont of werkt is op grond van de wet verplicht een basisverzekering af te sluiten.

Overheid bepaalt waar u op grond van de verzekering recht op heeft

De centrale overheid bepaalt elk jaar welke medische kosten via de basisverzekering worden vergoed. Grof gesteld geeft de basisverzekering recht op vergoeding van alle direct noodzakelijke, medische zorg.

Verschillende aanbieders en verschillen in premie

Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen waar u de basisverzekering kunt afsluiten. Elke maatschappij bepaalt zelf de hoogte van de premie. Per maatschappij betalen alle klanten dezelfde premie voor een individuele zorgverzekering, maar tussen de maatschappijen onderling kunnen dus wel verschillen zitten.

Verplicht eigen risico

Alle zorgverzekeringen kennen een verplicht eigen risico. Voor 2021 is dat €385 per verzekerde per jaar. Voor de medische kosten voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Indien u geconfronteerd wordt met kosten voor medische hulp waar u het eigen risico geacht wordt zelf in een keer te voldoen, dan bieden alle zorgverzekeraars de mogelijkheid om dit eigen risico gespreid over het jaar te betalen.

Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om vrijwillig het eigen risico te verhogen. Dit leidt tot een lagere premie. Of het verstandig is om van deze mogelijkheid gebruik te maken, hangt uiteraard niet alleen af van de vraag of u dat hogere eigen risico gemakkelijk zelf kunt financieren, wanneer u medische hulp nodig heeft, maar ook of u nu al weet of de kans hoog inschat dat u in het komend jaar medische kosten zult hebben.

Acceptatieplicht

Alle verzekeringsmaatschappijen die een basisverzekering aanbieden, zijn verplicht iedereen te accepteren. Dus ook consumenten van wie zeker is dat zij in de komende jaren geconformeerd zullen worden met hoge medische kosten moeten worden geaccepteerd.

Belangrijk: kiezen voor een natura- of voor restitutieverzekering

Een belangrijke keuze bij het kiezen van een basisverzekering is of u kiest voor een natura- of een restitutie verzekering. Wij leggen kort de verschillen uit:

Restitutie verzekering

Bij een restitutie verzekering bepaalt u zelf tot welke zorgaanbieder u zich wendt. Heeft u bijvoorbeeld goede ervaringen met een zorgaanbieder in een ander deel van het land dan kunt u zich door die zorgaanbieder laten behandelen. Óf u betaalt eerst zelf de kosten waarna u deze terugkrijgt van uw verzekeraar, of de verzekeraar betaalt deze zorgaanbieder rechtstreeks.

Natura verzekering

Bij een naturapolis is het de bedoeling dat u zich laat behandelen door een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. Uw vrijheid om zelf te kiezen door welke dokter u zich laat behandelen is dus beperkter dan bij een restitutieverzekering. Laat u zich toch behandelen door een zorgaanbieder waarmee uw verzekeraar geen samenwerking heeft dan zal een deel van de kosten die deze zorgaanbieder in rekening brengt voor uw eigen rekening blijven.

Aanvullende verzekering

Niet alle medische kosten vallen onder de basisverzekering. De meeste tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering. Maar voor 18 jaar en ouder vallen deze kosten niet onder de basisverzekering. Ook kosten voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijze vallen niet onder de basisverzekering. De kosten van fysiotherapie worden slechts in bepaalde situaties door de basisverzekering vergoed.

Voor deze kosten die niet onder de basisverzekering vallen kunt u zich aanvullend verzekeren. Hierbij geldt echter voor de verzekeraar geen acceptatieplicht!

Wij hebben software om alle verschillen goed in kaart te brengen

De verschillen in voorwaarden en premie tussen de verschillende verzekeraars zijn aanzienlijk. Vaak worden deze op een laat moment bekendgemaakt. Voor een niet deskundige is het bijna niet te doen om al die verschillen tijdig en grondig te verkennen. Ons kantoor beschikt over software die elke dag wordt geactualiseerd. Wij kunnen daardoor de verschillende voor u interessante opties goed in beeld brengen. Interesse? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Advieskeuze.nl logo