ROCHE nieuws

Toe aan sociale zekerheid?

Sociale zekerheid

 

Zorgverzekeringswet

  • Het verplicht eigen risico voor de basisverzekering blijft tijdens deze kabinetsperiode op € 385,-. Hierdoor stijgen de nominale premies voor de zorgverzekering;
  • Vanaf 2019 is maximaal € 250 per verzekeringsjaar van toepassing voor de eigen bijdrage voor vergoede geneesmiddelen;
  • Voor de gezondheidsbevordering wordt tijdens deze kabinetsperiode € 170 miljoen uitgetrokken voor de aanpak van roken, overgewicht, alcoholgebruik, onbedoelde zwangerschap, depressie en zelfdoding.

Wet maatschappelijke ondersteuning

  • De huidige eigenbijdragensystematiek voor gebruikers van Wmo-voorzieningen wordt per 1 januari 2019 vervangen door een abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken.

Participatiewet

  • Om werken meer lonend te maken, worden er met gemeenten afspraken gemaakt over het lokale beleid om de armoedeval te verkleinen wanneer mensen vanuit de bijstand aan het  werk gaan.

Inkomensvoorziening voor oudere werklozen

  • Voor ouderen die werkloos of arbeidsongeschikt raken, wordt de IOW-uitkering met 4 jaar verlengd.  Om deze regeling betaalbaar te houden, stijgt de leeftijdsgrens van de IOW vanaf 2020 mee met de AOW-leeftijd.

Partnerschapsverlof en adoptieverlof

  • Het vaderschapsverlof (dat binnen vier weken na de geboorte van het kind moet worden opgenomen en waarin het volledige loon wordt doorbetaald) wordt per 2019 verlengd van 2 dagen naar 5 dagen;
  • Per 1 juli 2020 hebben partners recht op een speciaal aanvullend (niet overdraagbaar) kraamverlof. De partner kan 5 weken verlof opnemen in het eerste halfjaar na de geboorte van het kind. Deze partner ontvangt van het UWV een uitkring van 70% van het loon met als maximum 70% van het maximum dagloon;
  • Het adoptieverlof wort verruimd van 2 weken naar 6 weken.
Advieskeuze.nl logo

ROCHE Financieel nieuws