ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Wat is er verzekerd onder mijn inboedelverzekering als ik de schade zelf heb veroorzaakt?

Uiteraard is het afhankelijke van de gekozen dekking tegen welke risico’s uw inboedelverzekering dekking biedt. Bij de meeste maatschappijen kunt u kiezen tussen een ‘Extra uitgebreide’ dekking of de ‘allrisk’ dekking. De ‘allrisk’ inboedelverzekering is natuurlijk de meest uitgebreide dekking en hierbij zijn de meeste gebeurtenissen verzekerd. Naast de schades waar u onverwachts mee te maken krijgt, zoals een inbraak- of waterschade door een kapotte waterleiding, zijn ook schades die per ongeluk door eigen toedoen beschadigd raken verzekerd. Denk hierbij aan een kop koffie die u per ongeluk omstoot en over de laptop heen gaat of u opent een keukenkastje waarbij het zoutpotje eruit valt, precies op het hoekje van uw glazen kookplaat. Afhankelijk van uw voorwaarden kan hiervoor een eigen risico van toepassing zijn of in sommige gevallen een maximale vergoeding per schade. Deze eigen risico’s variëren meestal tussen de € 100,- en € 150,-, een enkeling gaat zelfs richting een eigen risico van € 250,-.
De meest maatschappijen kennen ook een aantal standaard uitsluitingen. Denk hierbij aan schades ontstaan door normaal huishoudelijk gebruik, zoals vlekken of krassen. Uiteraard is Opzet of grove nalatigheid altijd van dekking uitgesloten. Ook als er schade ontstaat als gevolg van achterstallig onderhoud, biedt de inboedelverzekering geen dekking.

Advieskeuze.nl logo