ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Wat wordt verstaan onder een scheidingsmelding?

De scheidingsmelding is de mededeling van de ene partner aan de andere dat hij of zij wil scheiden. Het is een hele belangrijke fase in het echtscheidingsproces. Er is geen eenduidige wijze waarop de scheidingsmelding moet gebeuren, maar hij moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De melding moet door de ander worden gehoord én begrepen.
  • Er dient sprake te zijn van echte aanvaarding van de scheiding door beide partijen.

Dit is dus geen kwestie van één dag. De scheidngsmelding kan enkele weken in beslag nemen.

Tips:

  • Kies een rustig moment;
  • Laat de ander merken dat er goede momenten in het huwelijk zijn geweest;
  • Wek geen valse hoop, als uw beslissing definitief is.
  • Gun de ander de tijd om de melding te verwerken.
Advieskeuze.nl logo