ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Fiscale regels eigen woning aangepast!

13 april 2018

Sinds 30 januari jl. zijn de fiscale regels rondom de eigen woning gewijzigd. Wij leggen deze wijziging in dit artikel uit. Wij bieden je ook aan om de wijzigingen van deze regels voor jouw specifieke situatie in beeld te brengen.

Fiscale regels
Rondom het bezit van een eigen woning gelden allerlei fiscale bepalingen. Onlangs heeft de staatssecretaris van financiën een besluit genomen dat invloed kan hebben op de fiscale positie van partners die samen een woning hebben gekocht. Dit besluit kan onder meer gevolgen hebben voor het maximale bedrag dat je aan hypotheekrente mag aftrekken.

Definitie eigen woningschuld en eigenwoningreserve
De wijzigingen hebben alles te maken met de aanpassing van het begrip eigen woningschuld en eigenwoningreserve.

Onder eigen woningschuld wordt verstaan het bedrag van de hypothecaire lening dat je nog schuldig bent  ten behoeve van de financiering van de woning.

Onder eigenwoningreserve wordt verstaan het verschil tussen de opbrengst van een in het verleden verkochte woning en de financieringsschuld die op het moment van verkoop op de woning rust. Stel dat de woning bij verkoop € 200.000 opbracht, terwijl op dat moment de resterende schuld van de hypotheek € 150.000,- was. De eigenwoningreserve is dan €50.000,-. Dit bedrag aan eigenwoningreserve heeft invloed op de hoogte van het bedrag waarover je rente mag aftrekken bij een nieuwe hypotheek.

Ben je alleen eigenaar van de woning dan zijn de fiscale regels simpel. Het wordt ingewikkelder als je de woning samen met een partner koopt.

Waarom fiscale regels ingewikkeld bij partners?
Beide partners doen elk persoonlijk belastingaangifte. Indien de woning is gekocht op naam van beide partners en de hypotheek door beide partners is afgesloten, dan zullen bij de belastingaangifte van beide partners de eigen woningschuld en de eigenwoningreserve aan de orde komen. Ingewikkeld wordt het wanneer bijvoorbeeld:

  • Een van de partners meer eigen vermogen bij de aankoop van de woning heeft ingebracht dan de andere partner;
  • Wanneer een van de partners voor de aankoop van de gezamenlijke woning al eerder een andere eigen woning bezat, waarvoor hij of zij een hypotheek had afgesloten;
  • Wanneer gedurende de periode dat beide partners samenwonen de ene partner een groter bedrag inbrengt om de schuld af te lossen dan de andere partner.

In deze situaties kan er per partner een verschillend bedrag ontstaan aan eigenwoningreserve en eigen woningschuld.

Verschillen gelijk maken
Het besluit van de staatssecretaris van 30 januari jl. maakt het mogelijk dat, onder bepaalde voorwaarden, de partners met een verschillend eigenwoningreserve, toegestaan wordt deze gelijk over de partners te verdelen op basis van 50%-50%.  Wanneer de fiscus dit goedkeurt, kan dit terugwerken tot het belastingjaar 2013.

Afhankelijk van de situatie kan dit besluit leiden tot het recht op een hogere belastingaftrek en kan dit vanuit fiscaal oogpunt voor jou aantrekkelijk zijn. Echter, elk voordeel heeft zijn nadeel. En die nadelen moeten niet worden onderschat.

Naast fiscale regels ook gevolgen voor partners onderling
Gebruik maken van het recht om de eigenwoningschuld en eigenwoningreserve tussen de partners op basis van 50%-50% te verdelen, heeft financiële gevolgen op het moment dat de partners hun relatie beëindigen. Zelfs bij het overlijden van een van de partners kunnen er gevolgen zijn voor het bepalen van de hoogte van de nalatenschap. Alle reden dus om na te gaan of het besluit op jouw situatie van toepassing is én zo ja of het voor jou aantrekkelijk is hiervan gebruik te maken. Sorry, maar dit antwoord kan alleen een deskundige geven.

In welke situaties blijft alles bij het oude?
De inhoud van het besluit van de staatssecretaris van financiën van 30 januari van dit jaar heeft geen gevolgen indien een van de volgende situaties zich voordoet:

  • Je bent gehuwd vóór 1 januari 2018 in een algehele gemeenschap van goederen en de woning behoort tot deze gemeenschap.
  • Je bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden die inhouden dat de woning en de schuld tot de huwelijksgemeenschap behoren.
  • De woning behoort uitsluitend tot het privévermogen van een van de beide partners.

Advies
Als je een eigen woning bezit samen met een partner en je valt niet onder de hierboven genoemde drie situaties, neem dan met ons contact op om samen te bezien wat in jouw situatie de beste keuze is. Het gaat hier om een nieuw en ingewikkeld onderwerp, waarbij ook nog niet precies duidelijk is wat dit bijvoorbeeld betekent voor je belastingaangifte.

Als hierover meer duidelijkheid is, laten wij dat via onze nieuwsbrief aan je weten!

Hier blijkt maar weer dat het zo belangrijk is om je hypotheek te onderhouden.

Advieskeuze.nl logo