ROCHE contact

Kifid Stichting Klachteninstituut

Mocht u ondanks al onze zorgen niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan hopen wij dat u contact met ons opneemt. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij een onafhankelijk klachtencollege:

Kifid Stichting Klachteninstituut

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Tel. 070 – 333 89 99

www.kifid.nl

 

Autoriteit Financiële Markten

De Wet financieel toezicht (Wft) legt verantwoordelijkheden vast van financiële dienstverleners zodat aan de consumenten bescherming geboden wordt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van en de informatieverstrekking door alle partijen op de financiële markten in Nederland. Zij ziet er op toe dat partijen zich aan de relevante wetten en regels houden. ROCHE financieel adviseurs is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12042772.

De adviseurs van ROCHE financieel adviseurs voldoen aan de deskundigheidseisen zoals die gesteld zijn in de Wft.

Advieskeuze.nl logo

ROCHE Financieel nieuws