Een hypotheek voor uw persoonlijke levenssituatie

Hypotheekadvies

Alles onder één dak.. Goed geregeld!

In Nederland kan werkelijk bijna alles verzekerd worden. Maar wat is relevant om te verzekeren en welke verzekering kan achterwege gelaten worden?

Verzekeringen

Deskundig, betrouwbaar en persoonlijk, dat is ROCHE

Een vertrouwd adres voor financiële diensten word je niet zomaar. Om haar deskundigheid en betrouwbaarheid te onderstrepen is ROCHE financieel adviseurs aangesloten bij een aantal toezichthoudende organisaties. Het betreft organisaties die toezicht houden op financiële dienstverleners. Zij stellen hoge kwaliteitseisen aan hun leden betreffende de manier van werken, vakkennis en bijscholing.

Stichting Erkend Hypotheekadviseur

De Erkend Financieel Adviseur volgt jaarlijks training om zo hoogwaardig en duurzaam integraal financieel advies te kunnen bieden. De Erkend Financieel Adviseur is ook altijd in het bezit van het Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet en het Wft-diploma Adviseur Consumptief krediet. De Erkend Financieel Adviseur analyseert en helpt de klant bij het overzicht houden over zijn gehele financiële situatie. De Erkend Financieel Adviseur volgt jaarlijks permanente educatie om goed op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving, fiscaliteiten en ontwikkelingen op zijn vakgebied. Hij analyseert de persoonlijke situatie van de klant, inclusief zijn toekomstwensen. En brengt daarna integraal advies uit waarbij de financiële belangen van de klant centraal staan, zowel op de korte als de lange termijn. De Erkend Financieel Adviseur gaat voor een lange termijnrelatie met de klant. Robin van Tilburg en Eric Gerretsen zijn Erkend Financieel Adviseur bij ROCHE financieel adviseurs. Zie ook www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.

Federatie Financiële Planners

Financiële planning staat voor het optimaliseren van uw huidige financiële situatie voor de toekomst met daarbij de juiste samenstelling en inzet van financiële- en verzekeringsproducten. De wereld van financiële producten en verzekeringen is tegenwoordig zeer gecompliceerd. Om een goede financiële planning te kunnen maken is deskundigheid op het brede terrein van financiële en fiscale zaken een vereiste. Maar ook de kennis van erfrecht en sociale verzekeringen komt bij financiële planning tot zijn recht. Een gecertificeerd financieel planner heeft verstand van al deze zaken en is in staat het onderlinge verband tussen de verschillende elementen te zien. FFP, Federatie Financiële Planners, is het keurmerk voor deskundige en objectieve financiële planning. Corrien Roche is gecertificeerd financieel planner en aangesloten bij de FFP. Kijk voor meer informatie over dit keurmerk op www.ffp.nl.

Register Financieel Echtscheidingsadviseur

Bij een echtscheiding moet in een relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een gediplomeerd financieel echtscheidingsadviseur is in de meeste gevallen op dat moment meer dan welkom. Als u bij ROCHE financieel adviseurs aanklopt voor financieel en fiscaal advies, weet u zeker dat u te maken heeft met zo’n deskundige adviseur. Uw belangen worden gewaarborgd dankzij een gedragscode en een onafhankelijke geschillenregeling. Corrien Roche is ingeschreven in het Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Meer over het Register Financieel Echtscheidingsadviseur vindt u op www.rfea.nl.

MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland)

Het MfN-register wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze. Corrien Roche is MfN-registermediator. Meer informatie kunt u vinden op de website www.mfnregister.nl.

Gecertificeerd pensioenadviseur

In Nederland regelen wij het inkomen voor de oude dag met onder andere een pensioen. Een pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever én werknemer. De daaruit voortvloeiende pensioenproducten zijn vaak zeer complex. Een helder pensioenadvies over de mogelijkheden en de gevolgen, geeft inzicht in de te kiezen producten. Henny Groenen is Gecertificeerd Pensioen Adviseur (CPA via Akkermans en Partners) voor werkgevers, ondernemers en zelfstandigen en staat u graag te woord. Sinds 1 januari 2014 is de regelgeving voor pensioenadviseurs verder uitgebreid door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Natuurlijk beschikt Henny over het hiervoor verplicht gestelde certificaat Wft Pensioen.

Advieskeuze.nl logo

ROCHE Financieel nieuws