ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Laat ons uw overlijdensrisicoverzekering controleren

14 juni 2019

Veel Nederlanders hebben een overlijdensrisicoverzekering. Het is verstandig om periodiek te controleren of deze verzekering nog aansluit bij uw actuele situatie. Soms kunnen aantrekkelijke besparingen op de premie worden bereikt. In dit artikel vertellen wij u hierover meer.

De verzekering met veel toepassingen

Veel Nederlanders bezitten een of meer overlijdensrisicoverzekeringen. Hierbij kunnen twee hoofdvormen worden onderscheiden, te weten:
• De verzekering die alleen een kapitaal uitkeert bij overlijden voor een bepaalde in de verzekeringsovereenkomst opgenomen datum;
• De verzekering die een kapitaal uitkeert indien de verzekerde op de einddatum van de verzekering nog in leven is en ook uitkeert indien de verzekerde voor deze einddatum komt te overlijden.
Wij lichten deze twee vormen onderstaand kort toe.

Uitsluitend uitkering bij overlijden

De levensverzekering die uitsluitend een kapitaal uitkeert bij overlijden heeft sterk het doel om de nabestaanden van degene die overlijdt financieel te steunen. Denk bijvoorbeeld aan een echtpaar dat samen een woning koopt en hiervoor een hypotheek afsluit. De hypotheeklasten kunnen uit het inkomen van beide partners worden gefinancierd. Zou een van de partners komen te overlijden, dan is het maar de vraag of de andere partner alleen de woning kan blijven betalen. Het risico bestaat dat de woning moet worden verkocht. Het is daarbij dan nog maar de vraag of de partner, en eventuele kinderen, die de woning verlaten, een woning kunnen huren of kopen. Een overlijdensrisicoverzekering kan die situatie voorkomen. Bij het overlijden van de ene partner kan ervoor gezorgd worden dat de andere partner een kapitaal ontvangt waarmee de hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Daarmee wordt bereikt dat de nabestaanden gewoon in de woning kunnen blijven wonen indien zij dat wensen.

Uitkering bij overlijden en bij in leven zijn

Bij het andere type verzekering is sprake van een combinatie. Via de premie wordt gespaard of belegd. Daarbij is het doel om op het eind van de verzekeringsperiode, indien de verzekerde nog in leven is, een (groot) kapitaal uit te keren. Dit kapitaal kan dan gebruikt worden om bijvoorbeeld de hypotheekschuld af te lossen of om bijvoorbeeld een of meerdere jaren voor de AOW-leeftijd te kunnen stoppen met het verrichten van betaalde arbeid.
Bijzonder bij deze verzekering is, dat – indien de verzekerde voortijdig komt te overlijden – er toch een kapitaal beschikbaar komt voor de nabestaanden. Bijvoorbeeld om de studie van de kinderen te kunnen financieren of om de hypotheekschuld af te lossen.

Situaties veranderen

Nadat u de overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten kan in de jaren daarna uw situatie veranderen. Rookte u bijvoorbeeld op het moment dat u de verzekering afsloot maar bent u hiermee met succes gestopt? Het kan ook zijn dat u gescheiden bent en inmiddels een andere partner heeft? Of zijn uw kinderen inmiddels afgestudeerd en is de overlijdensrisicoverzekering hiervoor niet meer nodig? Misschien heeft u inmiddels een bepaald vermogen opgebouwd waardoor u minder behoefte heeft aan deze verzekering?

Daarnaast speelt het feit dat er een enorme concurrentie is tussen verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen in de afgelopen jaren sterk gedaald. Het kan interessant zijn om de bestaande overlijdensrisicoverzekering te beëindigen en een nieuwe, op uw actuele situatie aangepaste verzekering, af te sluiten.

Stelt u het op prijs indien wij controleren of uw overlijdensrisicoverzekeringen nog goed passen bij uw actuele situatie? Bel ons of stuur ons een mail. Wij doen dat graag voor u!

Advieskeuze.nl logo