ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Maatregelen woning…

23 september 2015

Verhoging schenkingsvrijstelling
Het kabinet wil per 1 januari 2017 de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning tot een bedrag van € 100.000 permanent opnemen in de wet. Deze vrijstelling geldt als het bedrag gebruikt wordt voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning, maar ook voor de afkoop van bijvoorbeeld het recht van erfpacht of bij aflossing van de eigenwoningschuld. Als je zo’n schenking ontvangt, moet je tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Het maakt daarbij niet uit van wie je de schenking ontvangt. De vrijstelling van € 100.000 wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.

Verlaging hypotheekgrenzen
De grens voor Nationale Hypotheek Garantie wordt per 1 juli 2016 verlaagd naar € 225.000. Daarnaast mag je vanaf 1 januari 2016 nog maar tot 102% van de marktwaarde van de woning een hypotheek afsluiten. Op dit moment is dat nog 103%.

Verdere verlaging 52%-tarief
Het tarief in de inkomstenbelasting waartegen de aftrekbare kosten van de eigen woning maximaal kunnen worden afgetrokken zal verder verlaagd worden naar 50,5%.

Vereenvouding familiehypotheek
Als je een hypotheek hebt afgesloten bij je ouders of bijvoorbeeld bij je eigen BV, dan dient dit doorgegeven te worden aan de Belastingdienst met een digitaal formulier. De regering wil dit eenvoudiger maken. Het is dan voldoende als de gegevens van de eigen woningschuld worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting.

Herstel rente-aftrek
Als je niet voldoet aan de aflossingsverplichting van een eigenwoningschuld, dan verhuist deze schuld naar box 3 en is rente-aftrek niet meer mogelijk en kan de schuld nooit meer terugkeren naar box 1. Het kabinet vindt deze bepaling te streng en stelt daarom voor dat wanneer je weer voldoet aan de aflossingsverplichting, de schuld toch weer teruggaat naar box 1 en aftrekbaar is. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd per 1 januari 2013.

Gebruik dubbele vrijstelling spaarpolis of -rekening
Partners hebben ieder een eigen vrijstelling voor de uitkering uit bijvoorbeeld een spaarpolis- of rekening die verbonden is aan de hypotheek. Om 2 x gebruik te maken van die vrijstelling, moet je als partner wel begunstigde zijn op de polis of mederekeninghouder op de spaarrekening. En dit is in het verleden vaak op 1 persoon geregeld, waardoor ook maar één keer gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Het kabinet wil dit probleem oplossen door de mogelijkheid te bieden om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van beide partners. Voorwaarde is wel dat je in het jaar van de uitkering het gehele jaar ook fiscaal partner bent.

Advieskeuze.nl logo