ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Nieuwe regels berekening alimentatie

24 april 2013

Sinds 1 april gelden er nieuwe richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie. Maar let op: ook als u eerder al alimentatie betaalde of ontving, kunnen deze regels gevolgen hebben.

Voortaan kan met de zogenoemde draagkrachtentabel worden vastgesteld hoeveel ouders kunnen bijdragen. Ook ouders met een laag inkomen moeten in elk geval een minimum bedrag aan kinderalimentatie bijdragen. Daarnaast gaan we te maken krijgen met een zorgkorting. Alimentatieplichtige ouders die een of meer dagen per week voor de kinderen zorgen, hoeven een bepaald percentage minder alimentatie te betalen. Over de hoogte van deze korting kunnen ouders andere afspraken maken.

Deze nieuwe richtlijnen gelden voor alimentatie die na 1 april wordt berekend. Dus als u nu kinderalimentatie betaalt of ontvangt, verandert er niets. Maar sommige wijzigingen, zoals werkloosheid of een loonsverhoging van een van de ouders, zijn aanleiding om de alimentatie opnieuw te berekenen. Dat kan wel degelijk gevolgen hebben voor uw financiële situatie. En dat kan aanleiding zijn om deze eens kritisch tegen het licht te houden. Wilt u weten wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Ook hiermee helpen we u graag.

Advieskeuze.nl logo