ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Nieuwe systematiek belasting over vermogen vanaf 1 januari 2017

17 mei 2017

De belasting die je betaalt over je vermogen is geregeld in box 3. De verschuldigde belasting in deze box bedraagt nog steeds 30%. Je betaalt deze belasting over een fictief rendement; het forfaitair rendement. De systematiek voor het bepalen van het forfaitair rendement in box 3 is gewijzgd. Het doel van deze herziening is om een betere aansluiting te vinden bij de door de belastingplichtige werkelijk behaalde rendementen. Daarnaast is het heffingvrije vermogen (het deel van je vermogen waar je geen belasting over hoeft te betalen) verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige.

Tot en met 31 december 2016 werd het inkomen in box 3 gesteld op een forfaitair rendement van 4% van de grondslag sparen en beleggen, ongeacht hoeveel vermogen aanwezig is. Vanaf 1 januari 2017 wordt de grondslag sparen en beleggen toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. Over het spaardeel wordt een forfaitair rendement in aanmerking genomen van 1,63%. Over het beleggingsdeel is het forfaitair rendement 5,39%.

Naarmate er meer vermogen aanwezig is, gaat de fiscus er van uit dat er minder gespaard wordt en meer belegd. De volgende tabel zal voortaan gehanteerd worden (hierbij is al rekening gehouden met het heffingvrije vermogen):

Grondslag sparen en beleggen

Rendementsklasse I (sparen)

Rendementsklasse II (beleggen)

Effectief rendement

Van Tot en met

€ 0

€ 75.000

67%

33%

2,87%

€ 75.000

€ 975.000

21%

79%

4,60%

€ 975.000

€ 0

0%

100%

5,39%

Alternatieven?

De komende jaren zal het spaargeld of defensief belegd vermogen hoger dan € 100.000 onevenredig zwaar belast worden. Steeds vaker krijgen we daarom de vraag of er alternatieven zijn voor deze verhoogde belastingen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een lijfrentevoorziening op te starten, waarbij je vermogen naar box 1 verhuist. Mocht je ondernemer zijn met een BV, dan zou je het vermogen ook in de BV kunnen laten of kunnen overhevelen naar de BV.  Ook kan een familiebankconstructie mogelijkheden bieden.

Of toch offensiever gaan beleggen? Dit moet dan wel passen binnen je risicoprofiel. Want ben je wel een échte belegger? Of krijg je slapeloze nachten als je je vermogen ziet dalen door slechte beursontwikkelingen? Of zijn er toch garanties mogelijk? Hier wil ik de volgende keer verder op ingaan.

Advieskeuze.nl logo