ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Overige aandachtspunten

18 maart 2016

Inkomsten uit overige werkzaamheden: hobby of werk?

Verdient u bij met uw hobby? Of doet u soms een klus voor familie of vrienden tegen een vergoeding van de onkosten? Dan zijn dit activiteiten in de hobby- of familiesfeer. De inkomsten en kosten die u hebt uit deze activiteiten, geeft u niet op in uw belastingaangifte.

Hebt u meer kosten dan inkomsten? En is te verwachten dat dat zo blijft? Dan zijn uw werkzaamheden hoogstwaarschijnlijk geen bron van inkomen, maar ook activiteiten in de hobby- en familiesfeer. Ook dan geeft u deze inkomsten en kosten niet op in uw belastingaangifte.

Scholingsaftrek

Volgde u in het studiejaar 2015/2016 een opleiding aan een MBO, HBO of universiteit en had u recht op studiefinanciering? Dan mag u in uw aangifte 2015 alleen studiekosten aftrekken die u gemaakt hebt vóór 1 juli 2015. Ook moet u die kosten zelf betaald hebben.

Kreeg u een vergoeding voor uw studiekosten? Dan moet u uw studiekosten met dat bedrag verlagen. Daarnaast geldt dat u alleen studiekosten mag aftrekken die boven een zogenoemd drempelbedrag uitkomen. De eerste € 250 mag u niet aftrekken.

Let op!

Het belastingjaar 2015 omvat 2 studiejaren: 2014/2015 en 2015/2016. Halverwege het belastingjaar zijn de regels dus veranderd. Dit betekent dat u de studiekosten die u in 2015 betaalde voor het studiejaar 2014/2015, mag aftrekken als u voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden.

Kijk voor meer info op belastingdienst/scholingsaftrek

Giften

Soms kunt u giften aan een stichting of de (kosten)vergoeding voor vrijwilligerswerk aftrekken in uw belastingaangifte. Maar niet altijd.

U mag bijvoorbeeld loten van een loterij voor een goed doel niet aftrekken. U krijgt daarvoor namelijk iets terug: de kans op een prijs. Dat geldt ook als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) de loterij organiseert. Bent u vrijwilliger en maakt u daarvoor kosten? Dan mag u die kosten alleen onder bepaalde voorwaarden aftrekken als gift.

Check of u uw gift mag aftrekken op belastingdienst/giften

Advieskeuze.nl logo