ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Recht hebben en recht krijgen. Dat is niet hetzelfde!

20 december 2023

De meeste verschillen van mening los je op met een goed gesprek. Maar dit lukt helaas niet altijd. Er kan een moment komen dat er wordt gezegd “ja, maar volgens de wet…”. Dat is het punt waarop een meningsverschil een juridisch geschil wordt. Dan is het heel prettig wanneer je kan terugvallen op een rechtsbijstandverzekering.

Geschillen liggen dagelijks op de loer
In het dagelijks leven kunnen wij op veel momenten een conflict krijgen. Wij noemen een aantal veel voorkomende situaties:

  • De leverancier van de nieuwe keuken reageert niet wanneer je aangeeft dat de afzuigkap niet functioneert.
  • Doordat je opeens snel opzij moet stappen omdat een “fat-bike” op de stoep jou dreigt aan te rijden kom je te vallen en breek je een arm.
  • Jouw werkgever fuseert en de samengevoegde bedrijven worden geconcentreerd 100 kilometer van jouw oude kantoor waar je zo lekker dichtbij woonde.
  • Je oom komt te overlijden. Jij bent een van de erfgenamen. Maar er vallen alleen schulden te erven.
  • Je bent huurder van een woning. Terwijl de schimmel op de muren staat wil de verhuurder de huur toch fors verhogen.

Helaas, het gaat niet meer. Jij en jouw partner besluiten een punt achter jullie relatie te zetten. Wat volgt is een stevige discussie over wie in de woning mag blijven wonen.

Specifieke onderdelen van het recht
De voorbeelden hierboven hebben zijn niet zomaar gekozen. Ze vertegenwoordigen elk een onderdeel van ons rechtsstelsel. Consumentenrecht, verkeersrecht, arbeidsrecht, erfrecht, huurrecht en familierecht.

Elk onderdeel van dit recht is ingewikkeld. Juristen hebben zich vaak gespecialiseerd in een van die gebieden. Wil je echter zo’n gespecialiseerde jurist inschakelen om jouw belangen te behartigen dan schrik je waarschijnlijk van de tarieven die deze specialisten rekenen. Dat dit van alle tijden is, bewijst het oude gezegde: “Wie procedeert om een koe, legt er een op toe”. Kortom de kosten van juridische bijstand overtreffen snel het financieel belang van het geschil.

Rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden
Door (vooral tijdig!) een rechtsbijstandverzekering af te sluiten ben je verzekerd van juridische hulp zonder hoge kosten van advocaten. Heb je zo’n verzekering dan zullen de juridische specialisten van zo’n verzekeraar waar mogelijk zelf jouw belangen behartigen. Dit kunnen dus ook advocaten zijn die in dienst zijn van de rechtsbijstandsverzekeraar. Die specialisten zullen bij een geschil vooraf samen met jou een goede afweging maken of een procedure een redelijk kans van slagen heeft.

Er moet nog geen geschil in beeld zijn
Het is wel belangrijk dat er geen geschil is op het moment dat je deze rechtsbijstandverzekering afsluit. Vaak werken deze verzekeringen ook met een termijn die moet verstrijken tussen het moment waarop je de verzekering afsluit en het moment waarop je voor een bepaald geschil een beroep doet op de verzekeringen. Waar voor het ongeval van de fat-bike meestal geen wachttermijn geldt, kan dit voor de mediation bij scheiding zo maar 36 maanden zijn.

Keuze van een rechtsbijstandverzekering is maatwerk
De keuze van een rechtsbijstandverzekering is maatwerk. Misschien heb je geen behoefte aan rechtshulp voor alle rechtsgebieden. In het algemeen wordt de premie lager naarmate je minder rechtsgebieden verzekert. Afhankelijk van de uitgebreidheid van het pakket is de premie veelal lager dan de rekening van een gespecialiseerde advocaat voor één uur.

Wil je meer zekerheid dat recht hebben ook recht krijgen is? Neem dan contact met ons op, dan gaan wij samen met jou na wat in jouw situatie een geschikte rechtsbijstandverzekering zou kunnen zijn.

Advieskeuze.nl logo