ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Scheiden en de belasting

16 april 2014

Als u uit gaat scheiden, moet u naast alle emoties ook nog veel praktische zaken regelen. Wie blijft er bijvoorbeeld in het huis wonen, wie gaat de auto overnemen, wat moet er betaald worden aan alimentatie en is de echtscheiding al doorgegeven aan de pensioenverzekeraar? Er komt zoveel op u af in een periode dat uw hoofd er eigenlijk niet naar staat. En dan is er ook nog de Belastingdienst, want ook daar verandert er veel bij het uit elkaar gaan. In dit artikel wil ik u meenemen in enkele veranderingen die belangrijk voor u kunnen zijn.

Heffingskortingen:

Als u kinderen  heeft, dan kunt u na uw scheiding wellicht in aanmerking komen voor de volgende heffingskortingen:

  1. Inkomensafhankelijke combinatiekorting;
  2. Alleenstaande ouderkorting en verhoging alleenstaande ouderkorting.

Toeslagen:

Wellicht dat u ook gebruik kunt maken van sommige toeslagen waarvan u geen gebruik maakte en juist na uw echtscheiding wel recht op heeft:

  1. Zorgtoeslag;
  2. Huurderstoeslag;
  3. Het kindgebonden budget;
  4. Kinderopvangtoeslag.

Of u in aanmerking komt voor al deze voorzieningen is o.a. afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren) en uw inkomen. De belastingdienst heeft een gemakkelijke tool ontwikkelt om snel een proefberekening te kunnen maken. U vindt deze op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

Alimentatie:

Bij een echtscheiding speelt ook de alimentatie een belangrijke rol. Partneralimentatie is bij de betaler aftrekbaar en bij de ontvanger belast. Voor de kinderalimentatie geldt dat, als u aan de voorwaarden voldoet, u een vast bedrag mag aftrekken. Hoe hoog het aftrekbare bedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kind en uw aandeel in de totale kosten van het levensonderhoud. U mag dus niet de werkelijk betaalde bedragen aftrekken.

Wijzigingen kindregelingen:

De kindregelingen gelden natuurlijk voor iedereen, maar kunnen zeker bij echtscheidingen van grote invloed zijn. Het kabinet Rutte is druk bezig om vanwege de eenvoud het aantal kindregelingen drastisch in te korten. Om u een indruk te geven: er bestaan op dit moment 11 kindregelingen en het kabinet wil er 4 overhouden. Na invoering van de wet zijn er nog 2 regelingen voor inkomensondersteuning over, namelijk de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daarnaast zijn er 2 regelingen die ouders stimuleren om (meer) te gaan werken: de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of ze gaan op in andere regelingen. Het wetsvoorstel is op 11 maart door de Tweede Kamer aangenomen en zoals het er nu uitziet zal deze per 1 januari 2015 ingaan.

Dit betekent dus ook dat vanaf 1 januari 2015 de kinderalimentatie niet meer forfaitair aftrekbaar is! Zowel voor nieuwe als bestaande situaties. Partners die kinderalimentatie betalen gaan meer betalen, omdat zij geen gebruik meer kunnen maken van de aftrekpost.

Zo ziet u dat er veel komt kijken bij een echtscheiding. In een periode waarin u wel wat anders aan uw hoofd heeft, wordt u toch belast met allerlei praktische en financiële zaken, die belangrijk zijn om goed te regelen. Zorg daarom dat u zich laat ondersteunen door een deskundige die u heel wat zorg uit handen kan nemen.

Advieskeuze.nl logo