ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Verschillen bij autoverzekeringen worden groter

10 mei 2019

Veel verzekeringsmaatschappijen passen de voorwaarden en premies van hun autoverzekeringen aan. Vooral jongeren krijgen te maken met hogere premies.

Auto’s worden slimmer

In snel tempo worden nieuwe auto’s “slimmer”. Steeds meer auto’s bevatten sensoren die waarschuwen wanneer de remafstand tot de voorligger te kort wordt. Maar ook een camera die bij het inparkeren tijdig “dat ene paaltje” laat zien, wordt bij steeds meer auto’s standaard ingebouwd. We zijn nog vele jaren verwijderd dat auto’s in alle situaties zelfstandig en veilig kunnen rijden. Maar dankzij de nieuwe technieken die geleidelijk worden ingevoerd, wordt de kans betrokken te raken bij een ernstig ongeval wel minder.

De reparaties worden duurder

Op allerlei plaatsen worden in nieuwe auto’s sensoren ingebouwd. Bijvoorbeeld in de voorruit. Al langer bekend zijn de sensoren die zelfstandig detecteren wanneer en hoe hard het regent en daar zelf de snelheid van de ruitenwissers op aansturen. Die ontwikkeling gaat door. Voorruiten worden daarbij niet alleen iets om doorheen te kijken maar ook om op kijken. In de voorruit wordt dan informatie geprojecteerd die voor de bestuurder relevant is en door hem kan worden geraadpleegd, zonder dat hij zijn blik op de weg hoeft af te wenden. Mooie techniek. Maar wanneer zo’n ruit stuk gaat, zijn de kosten van vervanging aanzienlijk en veel hoger dan dat de vervanging van een voorruit in het verleden kostte.

Verzekeraars doen steeds meer aan data-analyse

Niet alleen de auto’s veranderen. Ook verzekeringsmaatschappijen veranderen. Een van die veranderingen is dat verzekeraars in snel tempo steeds beter worden in het analyseren van data. Door grote hoeveelheden dossiers met elkaar te vergelijken worden trends zichtbaar die in het verleden onopgemerkt bleven.

Een van de gebieden waar deze data-analyse plaatsvindt, betreft het opsporen van verzekeringsfraude. De ontwikkeling hiervan gaat heel snel. Alleen al dit jaar wordt door verzekeraars meer dan 100 miljoen euro aan verzekeringsfraude ontdekt. Verzekeraars zelf spreken hierbij over een “topje van de ijsberg”. De verwachting is dat dankzij deze data-analyse steeds meer verzekeringsfraude wordt ontdekt en daardoor uiteindelijk ook zal worden teruggedrongen.

Een ander terrein waarbij de data-analyse wordt ingezet is het signaleren welke type klant de grootste kans biedt meer schade te veroorzaken dan aan premie wordt ontvangen.

Data-analyse zet solidariteit onder druk

In de kern is een verzekering een product waarbij solidariteit tussen mensen wordt georganiseerd. De gedachte hierbij is dat het vrijwel zeker is dat enkele leden uit de groep in een bepaalde periode getroffen zullen worden door een calamiteit waarvan men de financiële gevolgen niet zelf kan dragen. Alle leden van de groep leggen daarom jaarlijks een klein bedrag in, de verzekeringspremie, met de afspraak dat dit verzamelde bedrag gebruikt wordt om de leden van de groep te helpen die door zo’n calamiteit worden getroffen.

Dat is in de basis mooi bedacht. Maar het werkt alleen indien de groep zo is samengesteld, dat iedereen min of meer dezelfde kans heeft om door het lot getroffen te worden.

Data analyse maakt het echter mogelijk om bijvoorbeeld, binnen de gehele groep, automobilisten met een bepaald profiel te signaleren die veel vaker schades veroorzaken dan automobilisten met een ander profiel. Daarmee komt de solidariteitsgedachte binnen verzekeringen steeds meer onder druk te staan.

Jongeren veroorzaken meer verkeersschades

Jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar blijken een veel hoger risico te lopen bij een verkeersschade betrokken te worden dan oudere bestuurders. Dit heeft verschillende oorzaken: jongeren zijn nog minder “verkeersvaardig”, rijden vaak in oudere auto’s die niet altijd even goed onderhouden zijn, zijn vaker wat overmoedig, etc.

Verzekeringsmaatschappijen die jongeren als een “verhoogd” risico zien wanneer het gaat om een autoverzekeringen, voeren een verschillende beleid. Veel verzekeraars hanteren aparte en hogere premies voor bestuurders tussen de 18 en 24 jaar. Sinds 2016 zijn de premies voor WA verzekeringen voor deze categorie bestuurders gemiddeld met ruim 30% gestegen. Andere verzekeraars zoeken het meer in de aanpassing van de verzekeringsvoorwaarden. Bijvoorbeeld door na een schade een grotere terugval op de kortingsladder op te nemen.

Verder kijken dan alleen de premie

De verschillen in premie en voorwaarden bij autoverzekeringen worden groter. Voor jongeren en ouderen is het daarom verstandig om niet spontaan in te gaan op “ leuke” aanbiedingen die op internet of televisie voorbijkomen.

Advieskeuze.nl logo