ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Waar staan (of hangen) uw bezittingen?

13 januari 2021

Een inboedelverzekering sluit u af met het oog op de schade die aan uw inboedel kan ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld brand of diefstal.

Het nut van een inboedelverzekering

Bij het aangaan van de verzekering vraagt de verzekeraar waar deze inboedel zich bevindt. In bijna alle gevallen zal dat het woonadres van de consument zijn. De verzekeraar die de inboedelverzekering afsluit, verzekert dan de goederen tegen bepaalde risico’s zoals brand of inbraak, die op dat betreffende adres kunnen plaatsvinden.

Soms bevinden delen van de inboedel zich elders

In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat delen van de inboedel zich niet (langer) op het oorspronkelijke woonadres bevinden. Denk aan het antieke schilderij dat altijd bij de ouders hing, maar nu voor een tijdje bij de dochter met een eigen appartement komt te hangen. Of dat een van de verzekerden ergens in de stad een “garage” huurt om in de avonduren te sleutelen aan zijn “hobby-auto” en in deze garage zijn omvangrijke hoeveelheid gereedschappen opslaat. Of denk aan het tijdelijk uitlenen van bepaalde kunstvoorwerpen voor een tentoonstelling. Allemaal situaties waarin een deel van de inboedel zich (tijdelijk) niet meer in de woning bevindt waar de verzekeraar vanuit ging bij het afsluiten van de verzekering.

Indien er in zo’n situatie een schade ontstaat aan uw eigendommen, kan dit een reden zijn voor de verzekeraar vergoeding van de schade te weigeren.

Met tijdig overleg vaak verzekeringsdekking goed te regelen

Wanneer u delen van uw inboedel tijdelijk op een ander adres wilt onderbrengen, neem dan eerst contact op met ons kantoor. Wij overleggen dan met uw inboedelverzekeraar. Vaak gaat de verzekeraar zonder extra kosten akkoord dat een deel van de inboedel tijdelijk elders verblijft. Dit wordt dan uitdrukkelijk aangetekend op de verzekering en voorkomt discussie indien zich nadien toch een schade voordoet.

Het kan ook zijn dat de verzekeraar het risico van de elders verblijvende inboedel hoger inschat dan wanneer de inboedel in uw woning verblijft. In dat geval kan de verzekeraar voor dit deel van de inboedel een voorstel doen om het wel verzekerd te houden maar tegen een hogere premie. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar het risico zo hoog inschat dat men het gewoon niet wil verzekeren. Dat kunt u dan maar beter weten voordat u besluit de inboedel tijdelijk buiten uw woning onder te brengen, zodat dit geen punt van discussie wordt nadat er schade is ontstaan.

Ons advies: Houd contact met ons kantoor indien zich veranderingen rondom uw inboedel voordoen. Bijvoorbeeld omdat u een aantal zaken erft waardoor de totale waarde van uw inboedel stijgt. Of, zoals in dit artikel, bepaalde onderdelen van uw inboedel, uw woning verlaten en elders worden ondergebracht. Even contact met ons kantoor kan veel problemen voorkomen!

Advieskeuze.nl logo