ROCHE Zakelijk financieel advies

Ondernemers

Tarief vennootschapsbelasting

  • De tarieven in de vennootschapsbelasting worden stapsgewijs verlaagd naar 16% in de eerste schijf en 21% in de tweede schijf.
  • De schijfgrens blijft  200.000,-.

Dividendbelasting

  • De dividendbelasting wordt afgeschaft. Ondernemingen die dividend uitkeren moeten nu nog 15% dividendbelasting inhouden op de uitkering. De ontvanger van het dividend kan deze dividendbelasting verrekenen met zijn belasting in box 3.

Beperking aftrekbaarheid vreemd vermogen

  • De aftrekbaarheid van vreemd vermogen wordt beperkt. Hierdoor wordt financiering met eigen vermogen weer aantrekkelijker.

Beperking verliesverrekening

  • De mogelijkheid om verliezen te verrekenen met winsten in volgende jaren, wordt in de vennootschapsbelasting ingekort van negen naar zes jaar.

Afschrijven gebouwen in eigen gebruik

  • Ondernemers in de vennootschapsbelasting mogen een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 100% van de WOZ-waarde. Dit is nu 50%

Nieuwe criteria zzp-er

Om een duidelijker onderscheid te maken tussen zelfstandigen en werknemers wordt in de wet duidelijker omschreven wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De kern vormen  tariefgrenzen, de duur van de opdracht en reguliere bedrijfsactiviteiten.

  • Werkenden met een lange opdracht (langer dan drie maanden) en lage tarieven (lager  dan125% minimumloon) hebben een arbeidsovereenkomst;
  • Boven een bepaald tarief (€75) wordt aangenomen dat er sprake is van een overeenkomst tot opdracht, zodat er geen inhoudings en premieplicht is;
  • Tussen deze grenzen kunnen opdrachtgevers via een webmodule vooraf bepalen of ze een zelfstandige inhuren voor een opdracht.  Opdrachtgevers vullen online een formulier in, waarmee zekerheid ontstaat dat hij geen loonbelasting hoeft in te houden. Belangrijk wordt welke set aan criteria er nu gebruikt gaat worden om te bepalen of iets nu wel of niet een echte opdracht  is, waarbij de opdrachtgever gevrijwaard kan worden van werkgeversverplichtingen.

Sociale zekerheid

  • Ondernemers die ziek worden, hebben geen recht op een werknemersuitkering, zoals de WIA. Er was een plan om ondernemers te verplichten zich tegen ziekte te verzekeren (een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)), maar dit gaat niet door. Ook verplichte pensioenopbouw voor ondernemers wordt niet wettelijk geregeld.
Advieskeuze.nl logo

ROCHE Financieel nieuws