ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Aanpassing lijfrenteaftrek en oudedagsreserve

10 juli 2017

Er is weer het een en ander gewijzigd in de lijfrenteaftrek (voor werknemers en IB ondernemers) en de oudedagsreserve/ FOR-dotatie (voor alleen de IB-ondernemer). In deze nieuwbrief willen we je daar even over bijpraten.

Sinds 2014 is de pensioenrichtleeftijd die gebruikt wordt voor het berekenen van de maximale fiscale pensioenopbouw voor je lijfrente en de FOR-dotatie, afhankelijk van de levensverwachting. Per 1 januari 2018 wordt deze pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar! Dit betekent dat er meer tijd is om een aanvulling van je pensioen op te bouwen en dus de jaarlijkse ruimte, lees mogelijk fiscale jaarlijkse aftrek, zal worden verlaagd.

Lijfrente-aftrek

Of je jaarlijks extra mag inleggen voor een aanvullende pensioenvoorziening , de lijfrente, moet je jaarlijks berekenen met een ingewikkelde formule. Of je dit jaar 2017 aanvullend mag storten, wordt gebaseerd op de gegevens van 2016. Als onze adviseurs voor dit jaar 2017 een lijfrenteberekening uitvoeren om te kijken wat er dit jaar gestort mag worden,  vragen zij bij onze klanten de jaaropgave, de IB-aangifte en de A-factor (te vinden op het pensioenoverzicht) van 2016 op. Door tussentijdse wettelijke aanpassingen is het dus belangrijk om dit écht ieder jaar opnieuw te doen. Want het is vervelend als je te veel stort, omdat het teveel gestorte deel nu niet aftrekbaar is, maar straks wel belast kan zijn. Te weinig storten is weer jammer, omdat er jaarruimte is, wat betekent dat de mogelijke pensioenopbouw niet optimaal is.

De formule voor de berekening van de jaarruimte in 2017 en 2018 is als volgt:

Jaarruimte 2017:   13,8% maal premiegrondslag -/- (6,50 maal factor A) -/- FOR
Jaarruimte 2018:   13,3% maal premiegrondslag -/- (6,27 maal factor A) -/- FOR

De premiegrondslag is dat deel van het jaarsalaris waarop de pensioenopbouw is gebaseerd.

FOR = opbouw oudedagsreserve in voorafgaand kalenderjaar

Per saldo wordt de lijfrentepremieaftrek bij een gelijkblijvende premiegrondslag dus iets minder.

Ook Oudedagsreserve verlaagd

De dotatieruimte wordt berekend op basis van het dotatiepercentage maal de winst. Met een verhoging van de pensioenrichtleeftijd met één jaar, wordt het dotatiepercentage verlaagd met 0,36% van 9,8% in 2017 naar 9,44% in 2018. Bij een gelijkblijvende winst wordt dus de dotatieruimte verlaagd.

Houdt daarom rekening met een lagere aftrek in de toekomst voor zowel een lijfrente als de oudedagsreserve. Want een verhoging van de pensioenrichtleeftijd werkt dus ook door in de aftrekmogelijkheden. Niet alleen belangrijk voor werknemers en IB-ondernemers met een lijfrente maar ook voor IB-ondernemers die nog gebruik maken van de Oudedagsreserve.

Taaie materie, maar als je denkt dat dit op jou van toepassing is, kun je natuurlijk altijd met ons contact opnemen en kijken we samen wat deze aanpassingen voor je betekenen.

Advieskeuze.nl logo