ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Hoe hoog is uw inkomen na uw pensioen?

8 mei 2019

De meeste Nederlanders aarzelen bij de vraag hoe hoog hun pensioen zal zijn. Vaag hebben ze wel een idee. Maar of dit juist is? Geen idee. Dat is niet goed. Als financieel adviseur vinden wij dat iedereen de antwoorden op deze vragen moet weten. Wij helpen onze relaties graag bij het vinden van het antwoord op deze vragen!

AOW-leeftijd verhoogd

In de afgelopen jaren is de AOW-leeftijd flexibel geworden. Op dit moment geldt het systeem dat de ingangsleeftijd van de AOW gekoppeld is aan de gemiddelde levensverwachting. Worden we met zijn allen gemiddeld ouder door bijvoorbeeld betere voeding, meer bewegen en betere gezondheidszorg dan stijgt de datum waarop de AOW ingaat. Voor 2022 en 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

Veel pensioenen houden koopkracht niet bij

Veel mensen die nu al van hun pensioen genieten, ontvangen – naast de AOW – een pensioenuitkering die is opgebouwd bij de werkgevers bij wie men in het arbeidzame leven werkzaam was. Al een reeks van jaren stijgen deze pensioenuitkeringen niet of minder dan de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Hoewel het bedrag in euro’s misschien gelijk of zelfs licht is gestegen, kan daar toch steeds minder voor gekocht worden.

De inflatie is echt iets om rekening mee te houden. Stel dat u nu 1 miljoen euro heeft. Bij een inflatie van gemiddeld 2,5 % is deze 1 miljoen euro over 25 jaar nog maar de helft aan koopkracht waard. Het Centraal Planbureau, CPB, rekent voor 2019 met een inflatie van 2,3% in Nederland.

Het belang van rendement

De opbouw van het pensioen vindt plaats over een lange periode. Wat u op het eind van deze periode aan kapitaal heeft opgebouwd om daaruit maandelijks een pensioenuitkering te ontvangen, hangt in zeer sterke mate af van het rendement dat gedurende de opbouwperiode met uw inleg wordt gemaakt.

We illustreren dat opnieuw met een cijfervoorbeeld. Stel u bent 30 jaar bent en u besluit elke maand een bedrag te sparen voor uw pensioen. Uw doel is om op uw 67e jaar een kapitaal van 1 miljoen euro te hebben. Wat moet u dan maandelijks sparen?

Bij een gemiddelde rente van:
1% – € 1.804
3% – € 1.178
5% – € 736

Bovenstaand cijfervoorbeeld toont aan dat de hoogte van het rendement bepalend is voor het bedrag dat u moet sparen om een bepaald pensioenkapitaal op te bouwen.

Fiscale regels veranderen

De overheid is weinig consistent. Door de jaren heen worden fiscale maatregelen genomen die uw eerder gemaakte plannen danig in de war kunnen schoppen. Zo is in de afgelopen jaren bijvoorbeeld bepaald dat de hypotheekrente maximaal 30 jaar op het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht. Ook is ingevoerd dat het percentage waartegen u de rente van uw belastbaar inkomen mag aftrekken wordt gemaximeerd en in de loop der jaren daalt.

Al dit soort maatregelen heeft effect op wat u uiteindelijk na uw pensionering te besteden heeft. Hierdoor hebben weinig consumenten zicht op hoe hun toekomstige pensioensituatie er in het echt gaat uitzien.

Wij helpen u graag bij dit inzicht

Als financieel adviseur helpen wij u graag om globaal of juist in detail inzicht te krijgen in hoe uw financiële situatie is na pensionering. Heeft u dit inzicht dan is ons advies om eens in bijvoorbeeld de 5 jaar te controleren of de uitgangspunten en verwachtingen nog steeds gelden. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst!

Advieskeuze.nl logo