ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Verdere pensioenverlaging per 2015

10 september 2014

Per 2014 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar met als gevolg een lagere pensioenopbouw per jaar. Tot 2015 is de wettelijke pensioennorm 70% van het ‘laatstverdiende’ pensioengevend loon. Per 2015 volgt verlaging doordat de wettelijke pensioennorm omlaag gaat naar 75% van het ‘gemiddeld’ pensioengevend loon. Bovendien wordt een maximaal pensioengevend loon van € 100.000 ingevoerd.  Over het inkomen boven deze grens kan vanuit het netto inkomen worden bijgespaard in de nieuw in te voeren nettolijfrentespaarfaciliteit. De fiscale maxima gelden ook voor een lijfrente bij particulieren en de oudedagsreserve bij de ondernemer.

Advieskeuze.nl logo