ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen

10 maart 2017

De tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) komen met ingang van 1 april 2017 te vervallen, verder KEW genoemd. Vanaf die datum hoeft bij opname van het opgebouwde vermogen geen belasting meer te worden betaald wanneer korter dan 15 of 20 jaar (afhankelijk van het product) premie is betaald.

Deze KEW’s zijn in het verleden veel afgesloten in combinatie met de hypotheek, onder de noemer ‘belastingvrij sparen’. Wat was namelijk het geval: u sloot een hypotheek af waarvan u de rente 30 jaar kon aftrekken voor het volledige bedrag als deze lening afgesloten is voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning. Daarnaast loste u niet af, maar bouwde u belastingvrij een spaarpot op, soms op basis van sparen, soms op basis van beleggen. Zo kon en kunt u nog steeds, maximaal rentevoordeel behalen en daarnaast belastingvrij een spaarpot opbouwen om aan het einde van de looptijd de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Deze belastingvrije spaarpot moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals minimaal 15 jaar (voor de lage vrijstelling) of 20 jaar (voor de hoge vrijstelling) premie betalen, de hoogste jaarpremie mag niet hoger zijn dan 10x de laagste jaarpremie en aan het einde van de looptijd moet er de eigenwoningschuld mee worden afgelost. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden, dan komt de polis fictief tot uitkering en is het rendement (de opgebouwde waarde -/- de betaalde premie) progressief belast in box 1.

Tijdklem

Per 1 april 2017 vervallen alle tijdsklemmen. De polis hoeft dus niet minimaal 15 jaar gelopen te hebben, voordat deze wordt afgelost op de hypotheek. Er waren al een aantal uitzonderingen, zoals bij verkoop van de woning met verlies óf bij een echtscheiding. Maar nu wil de Staatssecretaris iedereen de mogelijkheid bieden om voortijdig zijn polis af te kopen zonder een fiscale boete.

Actie ondernemen?

Per situatie zullen we moeten bekijken of het interessant is om actie te ondernemen. Als u de verzekering beëindigd vervalt ook de overlijdensrisicoverzekering die vaak gecombineerd in de polis aanwezig is. Verder zal in de meeste gevallen de waarde van de polis moeten worden ingelost op de hypotheek en zal de bank dan een andere vorm van aflossing wensen. Ook vallen de kosten van een kapitaalverzekering vaak aan het begin van de looptijd en de opbouw van het vermogen en het rendement vindt dan pas plaats na de eerste jaren. In deze gevallen is het niet gunstig om de polis voortijdig te beëindigen. Bovendien ontvangt u bij een spaarpolis of -rekening dezelfde vergoeding als de hypotheekrente. Maar gezien de huidige rentestand in combinatie met een oversluiting of eventuele verhuizing kan voortijdige beëindiging voordelen geven. Wilt u weten wat specifiek voor u de mogelijkheden zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Advieskeuze.nl logo