ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Weet je wat jouw inkomen is na pensionering?

6 september 2017

Veel mensen hebben geen flauw idee van de hoogte van hun pensioen. Vrijwel dagelijks praten wij met relaties van ons kantoor over hun financiële situatie na hun pensioendatum. In bijna alle gevallen ervaren wij dat mensen, voordat zij met ons in gesprek gaan, geen flauw idee hebben van wat hun besteedbaar inkomen is na hun pensioendatum. De uitspraak “70 % van het laatst verdiende salaris toch” horen wij vaak. De werkelijkheid is echter anders. Er zijn maar relatief weinig mensen die aan dit pensioenniveau toekomen.

Ingewikkeld stelsel

In vergelijking met veel andere landen kennen wij een ingewikkeld pensioenstelsel. Inkomen na pensioen kan daarbij uit verschillende bronnen komen. Waarvan de meest voorkomende zijn:

  • Uitkering op grond van de AOW;
  • Uitkering op grond van bij werkgevers opgebouwde pensioenrechten;
  • Uitkering op grond van zelf afgesloten pensioenverzekeringen;
  • Inkomsten uit vermogen;
  • Inkomen uit arbeid die wordt verricht na pensionering.

Het feit dat het geld om van te leven na pensionering vanuit verschillende bronnen komt, maakt het lastig om goed inzicht te krijgen hoeveel al die geldstromen nu uiteindelijk samen opleveren. Het werkgeverspensioen bijvoorbeeld is afhankelijk van het aantal jaren dat je hebt gewerkt, of je wel of niet gescheiden bent, het soort pensioenregeling dat je werkgever heeft afgesloten en andere aspecten.

Het geld is gespaard

Anders dan in veel andere landen doet in Nederland de situatie zich voor, dat voor een groot deel van het pensioen in de achterliggende periode daadwerkelijk is gespaard en dat dit geld ook aanwezig is. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen beleggen deze gelden. Dankzij het rendement dat zij behalen, groeit het kapitaal waaruit later je pensioen gefinancierd kan worden. In veel andere landen zijn deze reserves niet of in veel mindere  mate aanwezig en zijn de gepensioneerden van morgen afhankelijk van de premies die de werkenden op dat moment betalen om de uitkeringen van gepensioneerden te financieren.

Weet waaraan je toe bent

Ons kantoor is deskundig op het gebied van onder meer pensioen. Wij kunnen op basis van de gegevens die je ons geeft een vrij goede indicatie geven van het bedrag waarop je kunt rekenen nadat je met pensioen gaat. Is jouw situatie prima in orde, dan geeft dat veel rust. Valt het wat tegen, dan is er wellicht nog tijd om verbeteringen aan te brengen. Geïnteresseerd? Wanneer je contact met ons opneemt, maken wij graag een afspraak met je.

Advieskeuze.nl logo