Archief financieel nieuws:

Huwelijkse voorwaarden en schenkbelasting

Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Anders dan nu blijft het privévermogen dat partners bij het huwelijk dat na 1 januari 2018 tot stand komt ook privé. Dat geldt ook voor nalatenschappen die een van de partners tijdens het huwelijk ontvangen. Ook hier geldt dit weer alleen voor huwelijken die na 1 januari 2018 tot stand zijn gekomen.

Lees verder


Afschaffing belastingvoordeel bij geen of geringe hypotheek

Op 23 november 2017 is gestemd over de afschaffing van de Wet Hillen. Het verzet was groot, maar uiteindelijk heeft een meerderheid van 87 Tweede Kamerleden ingestemd met de afschaffing.

Lees verder


Belangstelling voor alternatieven voor sparen groeit!

Op dit moment geven de meeste banken nog maar een rente die nauwelijks boven de 0% ligt.

Lees verder


AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog!

De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld.

Lees verder


Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018...

Het ministerie van Financiën heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van deze wijzigingen:

Lees verder


Belangrijk voor samenwoners

Wij zijn nog van de ‘oude stempel’. In de tijd dat mijn man en ik wilden gaan samenwonen zijn we meteen getrouwd. Niet eerst ‘hokken’, zoals dat toen heette. Tegenwoordig gaan veel mensen eerst samenwonen. Maar wat is het verschil? Het hebben van een extra ‘papiertje’?  In dit artikel wil ik u meenemen in enkele belangrijke verschillen tussen samenwoners en gehuwden.

Lees verder


Wijzigingen fiscaliteiten rondom uw woning 2018

De komst van het nieuwe kabinet is zowaar een feit. De samenwerking tussen de vier regeringspartijen brengt de nodige wijzigingen met zich mee. Hieronder treft u een overzicht aan van verschillende wijzigingen op het gebied van de eigen woning per 1 januari 2018.

Lees verder


AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog.

De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld.

Lees verder


Regeerakkoord; alle punten op een rij!

“Vertrouwen in de toekomst” is het thema van het langverwachte Regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie voor de jaren 2017 – 2021.

Lees verder


Regeerakkoord: oude berekeningen opnieuw maken

We hebben er ‘even’ op moeten wachten, maar afgelopen week was het dan toch zover. Het regeerakkoord werd openbaar. Hierdoor is duidelijk welk beleid we in de komende periode op een groot aantal gebieden kunnen verwachten. Ook met betrekking tot de eigen woning is er een aantal opvallende veranderingen. Er staat natuurlijk veel meer in het Regeerakkoord dan alleen de eigen woning. Deze zaken willen we je spoedig ook toelichten. De veranderingen m.b.t. de eigen woning lichten wij in deze nieuwsbrief kort toe.

Lees verder


Wat als de hypotheekrente gaat stijgen?

De hypotheekrente is op dit moment historisch laag. Voor een belangrijk deel is deze lage rente het gevolg van het beleid dat de monetaire autoriteiten wereldwijd hebben gevoerd naar aanleiding van de laatste economische crisis. De autoriteiten streefden ernaar de investeringen en consumptie aan te jagen, waardoor de economie “weer op gang” zou komen. Een van de middelen hierbij is het ter beschikking stellen van veel kredieten tegen een lage rente. Nu in veel landen de economie weer aantrekt, er een positief consumentenvertrouwen ontstaat en de overheidstekorten teruglopen, is het de algemene verwachting dat de koepel van de Amerikaanse Banken, de FED, en ook de Europese Bank het beleid van goedkope kredieten zullen afbouwen. Dit kan gevolgen hebben voor de hypotheekrente in Nederland.

Lees verder


Heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Als financieel adviseur zien wij regelmatig dat relaties niet bekend zijn met het feit dat zij recht hebben op een bepaalde toeslag. En bij bijvoorbeeld een echtscheiding kan het zo zijn dat je eerst geen recht had op een bepaalde toeslag, maar na de echtscheiding hiervoor wel in aanmerking komt.

Lees verder


Voor 14 juli 2016 betaalde boeterente;

Indien je een hypotheek eerder aflost dan met de geldverstrekker is afgesproken, dan kan het voorkomen dat je een boete moet betalen. De regels rondom de maximale boete zijn recent veranderd. Deze verandering geldt niet voor boetes die je voor 14 juli 2016 hebt betaald. In dit artikel informeren wij je over deze nieuwe regels

Lees verder


Weet je wat jouw inkomen is na pensionering?

Veel mensen hebben geen flauw idee van de hoogte van hun pensioen. Vrijwel dagelijks praten wij met relaties van ons kantoor over hun financiële situatie na hun pensioendatum. In bijna alle gevallen ervaren wij dat mensen, voordat zij met ons in gesprek gaan, geen flauw idee hebben van wat hun besteedbaar inkomen is na hun pensioendatum. De uitspraak “70 % van het laatst verdiende salaris toch” horen wij vaak. De werkelijkheid is echter anders. Er zijn maar relatief weinig mensen die aan dit pensioenniveau toekomen.

Lees verder


Neem dit jaar de tijd voor jouw zorgverzekering

Over enkele maanden is het weer zover. Alle zorgverzekeraars maken hun premies en voorwaarden bekend. Via allerlei media maken deze verzekeraars reclame om je te verleiden voor 2018 je zorgverzekering bij hen af te sluiten. Veel consumenten hebben geen zin om allerlei verschillende verzekeringen te vergelijken. Onder het motto “het is toch ongeveer allemaal hetzelfde” houden ze de verzekering die ze hadden. Wij denken dat dit niet verstandig is. Want de verschillen tussen de verschillende verzekeraars zijn echt groot en worden met de jaren zelfs groter. Wat wij echter goed begrijpen, is dat je geen zin hebt om een groot aantal verschillende verzekeringsvoorwaarden door te pluizen. Dat hoeft ook niet. Dat doen wij graag voor jou.

Lees verder


Hoeveel huisartsen heb je?

Je zult vreemd kijken wanneer iemand je vertelt twee huisartsen te hebben: een voor het onderlichaam en een voor het bovenlichaam. Of wanneer een ondernemer aangeeft twee accountants te hebben: een voor de debetzijde en een voor de creditzijde. Iedereen snapt dat dit onlogisch is. De arts en accountant kunnen alleen maar goed adviseren wanneer zij een totaalbeeld hebben.

Lees verder


Vertel ons wanneer je (een beetje) ondernemer wordt

Veel verzekeringsvoorwaarden maken een scherp onderscheid tussen ‘particulier’ en ‘zakelijk’. Informeer ons wanneer je vanuit je particuliere omgeving ook zakelijke activiteiten gaat verrichten. In dit artikel leggen wij je uit, waarom dit belangrijk is.

Lees verder


Vragen uit de praktijk over nalatenschappen

Net als de notaris krijgen ook wij als financieel dienstverlener regelmatig vragen van onze relaties rondom nalatenschappen. Enkele veel gestelde vragen behandelen wij in dit artikel.

Lees verder


Restschuldregeling bij verkoop woning vervalt per 1 januari 2018!

Bij verkoop van je eigen woning moet de daarop gevestigde hypotheek worden afgelost. Als de verkoopprijs lager is dan de hypotheek (eigenwoningschuld) en verkoopkosten (makelaarskosten) samen, dan ontstaat er een restschuld. Je kunt deze restschuld natuurlijk uit eigen middelen betalen, maar je kunt er ook voor kiezen een restschuldfinanciering aan te gaan. Bij het ontstaan van een restschuld tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018 mag je de rente en financieringskosten over deze restschuldfinanciering fiscaal aftrekken voor een periode van maximaal 15 jaar. Fiscaal gezien heb je in deze 15 jaar geen aflossingsverplichting (zoals wel het geval is bij nieuwe hypotheken), al zullen veel geldverstrekkers dit wel eisen. Deze regeling maakt het voor veel mensen mogelijk om toch te verhuizen, ondanks dat de huidige woning "onder water staat".

Lees verder


Aanpassing lijfrenteaftrek en oudedagsreserve

Er is weer het een en ander gewijzigd in de lijfrenteaftrek (voor werknemers en IB ondernemers) en de oudedagsreserve/ FOR-dotatie (voor alleen de IB-ondernemer). In deze nieuwbrief willen we je daar even over bijpraten.   

Lees verder


Een paar tips voor het geval je op vakantie gaat

Veel mensen gaan in de komende periode weer genieten van een welverdiende vakantie! Heerlijk in eigen land of juist met de auto of het vliegtuig naar het buitenland. Wij willen je graag een paar tips meegeven in deze nieuwsbrief.

Lees verder


Voor starters wordt woningmarkt lastiger

Vooral jongeren die voor het eerst een woning willen kopen zijn de dupe van de veranderingen in de woningmarkt. Er doen zich gelijktijdig een aantal ontwikkelingen voor, die voor starters op de woningmarkt negatief uitpakken. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

Lees verder


Roche Scheidingsdeskundigen: bestaande activiteit onder nieuwe naam

Dit jaar is Corrien Roche, mede-eigenaar van ROCHE financieel adviseurs, gestart met een tweede bedrijf: Roche Scheidingsdeskundigen. Al haar werkzaamheden op het gebied van echtscheidingsbegeleiding die zij voorheen onder ROCHE financieel adviseurs uitvoerde, zijn nu ondergebracht onder deze nieuwe BV. Ook het nieuwe bedrijf is gevestigd aan de Loop 38 in Oirschot.

Lees verder


Nieuwe systematiek belasting over vermogen vanaf 1 januari 2017

De belasting die je betaalt over je vermogen is geregeld in box 3. De verschuldigde belasting in deze box bedraagt nog steeds 30%. Je betaalt deze belasting over een fictief rendement; het forfaitair rendement. De systematiek voor het bepalen van het forfaitair rendement in box 3 is gewijzgd. Het doel van deze herziening is om een betere aansluiting te vinden bij de door de belastingplichtige werkelijk behaalde rendementen. Daarnaast is het heffingvrije vermogen (het deel van je vermogen waar je geen belasting over hoeft te betalen) verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige.

Lees verder


Nieuwe wettelijke 'gemeenschap van goederen'

Recent is het wetsvoorstel 'beperking wettelijke gemeenschap van goederen' goedgekeurd. Dit betekent dat de wet rondom het huwelijk in 'gemeenschap van goederen', vanaf 1 januari 2018 ingrijpend zal gaan veranderen. Door invoering van deze nieuwe wet wordt ons recht meer in lijn gebracht met de maatschappelijke opvattingen.

Lees verder


Veranderingen Pensioen in Eigen Beheer

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in uitfasering van het Pensioen in eigen beheer (PEB)  voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een belangrijke reden van dit wetsvoorstel is dat de voordelen van het PEB steeds kleiner zijn geworden. Met name vanwege de beperktere ruimte om pensioen op te bouwen en het geleidelijk verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting. Terwijl de nadelen steeds zwaarder wegen. Een belangrijk nadeel hierbij is dat de dalende rentestanden in de afgelopen jaren voor een groot verschil gezorgd hebben tussen de commerciële en de fiscale waardering van de pensioenverplichting. Fiscaal moet namelijk nog altijd een rekenrente van 4% in aanmerking worden genomen. Door die hoge commerciële waarde is de ruimte om dividend uit te keren bij veel BV’s niet meer haalbaar (dit noemt men de zogenaamde ‘dividendklem’). Op 1 april 2017 gaat de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer in. Op 1 juli 2017 moeten alle Pensioenen in Eigen Beheer uiterlijk premievrij gemaakt zijn.

Lees verder


Rente-opslag op je hypotheek kan anders

Je hebt een nieuwe woning gekocht. Nu moet je nog een keuze maken voor een goede hypotheek. Vaak kijk je dan naar de laagste rente. Maar de laagste rente blijkt niet altijd de beste keuze te zijn, zeker niet als je de rente voor lange tijd vast zet. De hypotheekrente die banken aanbieden wordt namelijk vaak bepaald door de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek. Is de hypotheek relatief hoog dan berekent de bank een rente-opslag. Veel banken blijven die extra rente ook innen als het risico is gedaald door aflossingen. Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer banken die de rente automatisch aanpassen als het risico van de bank daalt.

Lees verder


Wie claimt de schade?

Regelmatig krijgen we een schademelding van een klant die een schade heeft veroorzaakt bij een ander. Bijvoorbeeld u bent gezellig op bezoek bij een vriendin en stoot daar een kop thee over de laptop. Helaas blijkt de laptop hierna niet meer goed te functioneren en kan deze niet meer gemaakt worden.

Lees verder


Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen

De tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) komen met ingang van 1 april 2017 te vervallen, verder KEW genoemd. Vanaf die datum hoeft bij opname van het opgebouwde vermogen geen belasting meer te worden betaald wanneer korter dan 15 of 20 jaar (afhankelijk van het product) premie is betaald. 

Lees verder


Nationale hypotheek garantie ook beschikbaar voor ZZP'er

Het aantal zelfstandigen zonder personeel, zzp’ers, in Nederland groeit explosief. Jaarlijks starten er tussen de 120.000 en 140.000 Nederlanders een onderneming. Meer dan 90 % start als zzp’er. Tot voor kort konden deze zzp’ers bij de aankoop van een woning vaak moeilijk een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie aanschaffen.

Lees verder


Weet wie u moet bellen bij calamiteiten

Het blijkt dat het voor veel mensen nog steeds niet helemaal duidelijk is welk nummer zij moeten bellen bij calamiteiten. Wij zetten het graag voor u op een rijtje.

Lees verder


Kind allerbelangrijkste bij een echtscheiding

Dit jaar zijn er bij het kinderprogramma 'Klokhuis' diverse afleveringen over en voor kinderen in een echtscheiding. In dit programma vertellen kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen. Maar ook wordt uitgelegd waar kinderen hulp kunnen vinden. Een super programma voor kinderen én ouders. Een aanrader! U kunt het nog terugkijken op www.hetklokhuis.nl/onderwerp/scheiden

Lees verder


Schenken voor de eigen woning

Vanaf 1 januari 2017 is voor onbepaalde tijd een schenkvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning ingegaan. We kenden deze vrijstelling al uit de jaren 2013 en 2014. In grote lijnen komt de nieuwe vrijstelling op hetzelfde neer, maar er zijn wel een aantal in het oog springende wijzigingen. Zo geldt de vrijstelling bijvoorbeeld alleen voor personen van 18 jaar tot 40 jaar. Daarnaast is het tussen ouders en kinderen van belang of een eenmalig verhoogde schenkvrijstelling in het verleden werd benut om te weten in hoeverre de nieuwe vrijstelling vanaf 2017 nog van toepassing is. Deze laatste kan een hele vervelende zijn.

Lees verder


Renteverwachtingen

Het gaat weer goed op de huizenmarkt en de rentes zijn laag! Wat zijn eigenlijk de renteverwachtingen? De vraag is namelijk niet òf de hypotheekrente weer gaat stijgen,  maar wanneer? De verwachting van experts is dit moment dat de korte rentes voorlopig gelijk zullen blijven.* Voor de lange rente geldt dit ook, al wordt ook rekening gehouden met een lichte stijging.* Zorg dus dat je nog van de lage rente profiteert maar neem geen overhaaste beslissingen. 

Lees verder


AFM wijzigt de hypotheekregels

De Autoriteit Financiële Markten wijzigt, op de drempel van het nieuwe jaar, een belangrijke regel rondom hypotheekverstrekking. Voortaan geldt niet langer het aanvraagmoment als officiële peildatum, maar het moment dat de bank het finaal akkoord geeft (en de bindende offerte uitbrengt). De aanpassing is een gevolg van de nieuwe Europese hypotheekregels die sinds medio juli van kracht zijn.

Lees verder


Aanpassingen schadeverzekeringen

Met 2017 in zicht blikken we alvast vooruit naar wat ons komend jaar te wachten staat.

Lees verder


Zorgverzekering 2017

Uiterlijk 19 november 2016 hebben alle zorgverzekeraars de nieuwe zorgpremies voor de zorgverzekering in 2017 bekend gemaakt en hun verzekerden hierover geïnformeerd. In tegenstelling tot de verwachting van minister Schippers is de premiestijging op de basisverzekering al snel € 8,- per maand in plaats van de door haar voorspelde € 3,50

Lees verder


Prinsjesdag 2016

De derde dinsdag van september is traditioneel de dag dat de regering het beleid voor het komende jaar uiteen zet. Zoals gebruikelijk gaan er een hoop dingen veranderen. Hieronder worden een paar punten toegelicht die financieel voor u van belang kunnen zijn:

Lees verder


Verzekeringsfraude: Verzekeraars treden harder op

De Engelsen zeggen het mooi: ” Een verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door het begrip “utmost good faith” (uiterste best te goeder trouw). Juist omdat het bij verzekeringen altijd gaat om toekomstige onzekere voorvallen moeten beide partijen elkaar de juiste informatie geven en de overeenkomst uitvoeren zoals partijen voor ogen heeft gestaan. Maar zolang er verzekeringen bestaan, bestaat er ook verzekeringsfraude. Bijvoorbeeld doordat iemand probeert een verzekering af te sluiten nadat de schade al heeft plaatsgevonden. Of doordat verzekerden bewust schade veroorzaken om op die wijze de verzekeringsuitkering op te eisen. Berucht zijn de voorbeelden van echtgenoten die hun partner vermoorden om daarmee de levensverzekeringsuitkering te ontvangen.

Lees verder


Bezit U een appartement?

Nagenoeg iedereen verzekerd zijn huis, bij een hypotheek is het zelfs een verplichting. Ook een Vereniging van Eigenaren is verplicht het gebouw te verzekeren. Toch zijn veel appartementsgebouwen juist onvoldoende verzekerd.

Lees verder


Starterslening nodig? Opschieten!

De starterslening is een gunstige aanvullende hypotheek die wordt verstrekt bij aankoop van een eerste woning. Een starterslening kan ervoor zorgen dat u als starter tóch die woning kunt kopen waarvoor de maximale hypotheek bij de bank net te weinig is. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) is verantwoordelijk voor deze Startersleningen, maar het geld wordt beschikbaar gesteld door de gemeente.

Lees verder


Het huwelijksvermogensrecht gaat veranderen!

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Indien de wet ook in de Eerste Kamer wordt aangenomen, betekent dit een grote wijziging ten opzichte van de praktijk zoals die op dit moment bestaat.

Huidige situatie
Onder de huidige wetgeving is het uitgangspunt, dat bij het huwelijk de bezittingen en schulden die beide partners op dat moment bezitten worden samengevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het spaargeld, eventueel de waarde van een woning, de waarde van de onderneming van één van de partners, de waarde besloten in vermogensopbouwproducten, etcetera. Maar ook schulden, zoals de hypotheek of de studieschuld die één van de partners heeft, worden gemeenschappelijke schulden. Vindt nadien een scheiding plaats, dan hebben beide partners recht op de helft van de bezittingen, maar ook zijn zij beiden aansprakelijk voor de helft van alle schulden. Dit ongeacht hoelang het huwelijk heeft bestaan. Willen de partners dit voorkomen, dan zullen zij voorafgaand aan het huwelijk zogenaamde huwelijkse voorwaarden moeten opstellen. Uitgangspunt onder de huidige wetgeving is dus, dat door het huwelijk de vermogens van beide partners samenvloeien, tenzij beide partners via een notaris laten vastleggen dat dit niet de bedoeling is.

Nieuwe situatie
De nieuwe wet draait deze situatie volledig om. Bij aanname van de wet wordt het uitgangspunt:

Lees verder


Verwachting voor de lange rente.

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties op. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans hierop te vergroten besloot de ECB in maart het opkoopprogramma uit te breiden. Tot maart 2017 zal de ECB maandelijks voor EUR 80 mld aan obligaties inslaan. Eerder lag het bedrag nog op EUR 60 mld. Met de opkopen drukt de ECB de lange rente omlaag.

Lees verder


Per 1 januari verandert de vermogensrendementsheffing.

Met ingang van 1 januari 2017 gaat de rendementsheffing over vermogen in box 3 veranderen. Wij vatten hieronder deze wijziging samen.

Fictief rendement
Heeft u inkomen uit vermogen, bijvoorbeeld rente over spaargeld, dividend uit aandelen of huurinkomsten uit een tweede woning? In uw belastingaangifte hoeft u de werkelijke inkomsten die u behaalt, niet aan te geven. Ongeacht de werkelijke inkomsten die u behaalt, rekent de fiscus met een fictief inkomen. Op dit moment gaat de fiscus er van uit dat iedereen 4 % rendement over dit vermogen behaalt. Vervolgens wordt dit fictieve rendement met 30 % belast. Heeft u een hoger rendement dan heeft u als het ware een voordeel. Heeft u echter spaargeld op een normale spaarrekening dan is het fictieve rendement waar de fiscus vanuit gaat veel hoger dan het rendement dat u daadwerkelijk behaalt. Velen ervaren deze regeling daarom in de afgelopen jaren als oneerlijk.

Wijziging per 1 januari 2017
Met ingang van 1 januari 2017 wordt deze regeling aangepast. Over de eerste € 25.000 wordt geen rendementsheffing geheven. Voor partners is dit € 50.000. Vervolgens wordt een fictief rendement berekend dat hoger wordt naarmate het vermogen groter wordt. Mensen met een hoger vermogen gaan daardoor procentueel meer belasting betalen dan mensen met een lager vermogen.

In de hoogste categorie wordt uitgegaan van een fictief rendement van 5,50 %. Dit fictieve rendement wordt dan weer belast met 30 %. In de laagste categorie daarentegen wordt het fictieve rendement 2,91 %. En ook dit fictieve rendement wordt dan weer met 30 % belast.

Schematisch leidt dit tot het volgende schema:

Lees verder


Pensioenfondsen geven waarschuwing af!

Midden april hebben de grootste pensioenfondsen in Nederland, zoals ABP, PFZW en Bpf de waarschuwing afgegeven, dat zij in 2017 waarschijnlijk de uitkeringen aan gepensioneerden zullen moeten verlagen. Voor de meeste fondsen is dit de eerste keer in hun geschiedenis.

Onvoldoende reserves
Pensioenfondsen ontvangen premies. Deze premies worden belegd. De premie samen met het rendement over de beleggingen moeten voldoende kapitaal opleveren om de pensioenuitkeringen te financieren. De lage rente en de sterke schommelingen op de aandelenmarkten leiden ertoe, dat het rendement lager is dan waarmee men in het verleden rekening heeft gehouden. Het ABP kon eind maart van dit jaar maar voor 90,4 % aan haar toekomstige verplichtingen voldoen. Anders gezegd: voor elke € 1.000 euro aan pensioen die het ABP in de toekomst moet uitkeren, heeft men slechts € 904,- ter beschikking. Vandaar dat de pensioenfondsen nu al waarschuwen, dat zij in 2017 waarschijnlijk moeten overgaan tot verlaging van reeds ingegane pensioenen.

Ingreep valt wel en niet mee
De aangekondigde ingreep valt wel en niet mee. Pensioenfondsen mogen hun tekorten over 10 jaar spreiden. In de praktijk zal dit betekenen, dat de pensioenuitkering “maar” met enkele euro’s per maand wordt verlaagd. Tegelijkertijd is echter te zien, dat anders dan in het verleden, de pensioenuitkeringen de koopkrachtontwikkeling niet meer bijhouden. Het pensioen is daarmee niet meer waardevast zoals het dat in het verleden wel was.

Meer zekerheid bij verzekeringen
Een individuele werknemer of gepensioneerde heeft maar weinig invloed op de ontwikkeling van zijn pensioen bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds, waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zitting hebben, neemt immers de besluiten.

Veel consumenten hebben echter, bijvoorbeeld bij verzekeringsmaatschappijen of banken, ook zelf oudedagsvoorzieningen afgesloten. Hierbij is deze consument een overeenkomst aangegaan met de verzekeraar of bank. Een dergelijk contract kan niet eenzijdig door de bank of verzekeraar worden aangepast. Heeft de financiële instelling in het verleden naar huidig inzicht dus een te hoog rendement gegarandeerd, dan zal dit rendement toch moeten worden uitgekeerd. Het verlies dat de bank- of verzekeraar dan heeft, moet worden goed gemaakt vanuit de andere bedrijfsactiviteiten. Maar de consument krijgt de uitkering die is afgesproken.

Regelmatig overleg
De gemiddelde levensduur stijgt. Hiermee neemt ook het belang van een goede pensioenvoorziening toe. Het is verstandig om hierover periodiek met een van de deskundigen van ons kantoor van gedachten te wisselen. Zorgen voor een financieel gezonde oude dag kan op allerlei manieren: van het ervoor zorgen dat de financiering van uw woning is afgelost tot het opbouwen van een kapitaal waarmee u levenslang maandelijks een uitkering ontvangt. Door tijdig en periodiek uw situatie met ons te bespreken zorgt u voor financiële zekerheid. Wij zijn u graag van dienst.

Lees verder


Reisverzekering veel meer dan alleen risico van diefstal!

De komende maanden gaan weer miljoenen mensen op zomervakantie. Het onderwerp reisverzekering wordt dan weer actueel. Nog altijd denken veel mensen dat een reisverzekering vooral belangrijk is om de financiële schade te vergoeden wanneer tijdens de vakantie bezittingen gestolen worden of beschadigd raken. Maar dat is slechts een onderdeel van de reisverzekering. Belangrijk is het zeker, maar misschien toch niet het allerbelangrijkste.

vakantie selfieElke Nederlander heeft een basisverzekering. Op grond van deze verzekering heeft elke Nederlander op dit moment recht op wereldwijd onvoorziene noodzakelijke medische hulp. Bij een ongeluk in het buitenland worden de ziekenhuiskosten dus vergoed. Maar wel een maximum: namelijk tot maximaal wat deze behandeling in Nederland zou kosten.

In diverse landen zijn de medische kosten (veel) hoger dan in Nederland. Noodzakelijke medische kosten kunnen dan voor een groot deel voor eigen rekening zijn. Maar ook de kosten van een extra verblijf voor familie of speciaal vervoer om weer naar Nederland terug te keren, worden niet door de basisverzekering vergoed. Gaat u op vakantie? Neem dan contact met ons op voor een goede reisverzekering die aansluit bij uw reisbestemming, de activiteiten die u tijdens uw vakantie wilt uitvoeren én de eventuele extra waardevolle bagage die u tijdens de vakantie meeneemt.

Lees verder


De familielening...

In de praktijk zien we het steeds vaker, 'De Familielening'. Ouders hebben flink wat spaargeld op de bank tegen een zeer lage rentevergoeding én de kinderen kunnen geld gebruiken voor de aankoop van hun woning. Naast de reguliere bank wordt de familie ingeschakeld om mede als bank op te treden. Maar dit soort constructies zijn niet altijd zonder gevaar. Vandaar enkele aandachtspunten:

Lees verder


Renteverhoging op uw bestaande hypotheek voor zijn!

Indien u een hypotheek afsluit, spreekt u met de geldverstrekker de hoogte van de rente af. Daarbij heeft u de keuze voor de periode waarvoor u deze rente vastlegt. U kiest bijvoorbeeld om de rente voor 10 jaar vast te leggen. Hoe de rente ook op de hypotheekmarkt zich binnen die 10 jaar ontwikkelt, u blijft het rentepercentage betalen dat u heeft afgesproken. Stijgt de rente voor andere hypotheken, dan bent u blij met de lage rente die u heeft vastgelegd. Het omgekeerde geldt echter ook. Indien de rente voor andere hypotheken daalt, dan blijft u voor de afgesproken periode de hogere rente betalen. Afspraak is namelijk afspraak!

Lees verder


Overlijden, toch iets om over na te denken...

We geven het meteen toe. Er zijn leukere dingen om over na te denken, maar helaas maken wij het in onze adviespraktijk regelmatig mee: onverwacht komt iemand als gevolg van een ziekte of ongeval te overlijden. In heel Nederland gaat dit jaarlijks om tussen de 10.000 en 20.000 mensen die tussen hun 20e en 50e jaar overlijden. Het is dus een serieus te nemen risico. In dit kader willen wij u in deze nieuwsbrief de volgende informatie geven.

Lees verder


Belastingaangifte en eigen woning

Kocht u in 2015 een woning? Of verhoogde u in 2015 uw hypotheek? Dan mag u een aantal kosten eenmalig aftrekken. Kijk hiervoor op: belastingdienst/eigenwoning

Lees verder


Belastingaangifte en scheiden

Bent u in 2015 gescheiden? Dan spelen er ook veel praktische zaken die behoorlijke financiële gevolgen kunnen hebben. En tal van vragen als: Doet u samen of apart uw belastingaangifte? Hoe doet u aangifte met een koophuis? En wie mag de hypotheekrente aftrekken? Kortom; wie vult er wat in? Op al deze vragen en uw andere vragen over de aangifte over het jaar van uw scheiding, kunt u een antwoord vinden op 'Scheiden, wat nu?'.

Lees verder


Belastingaangifte voor de ondernemer

Zelfstandigenaftrek niet helemaal gebruikt

Lees verder


Bijzondere zorgkosten

Dieetkosten

Lees verder


Overige aandachtspunten

Inkomsten uit overige werkzaamheden: hobby of werk?

Lees verder


De ene autoverzekering is de andere niet

U vult het kenteken van uw auto in op een website en u heeft direct een offerte voor een autoverzekering in uw mailbox. Het lijkt zo makkelijk…. Waarom zou u nog ingewikkeld doen? Een autoverzekering is toch een autoverzekering? Deze gedachte is echter niet juist, want de verschillen tussen de verzekeringsvoorwaarden van autoverzekeringen zijn momenteel groot.

Lees verder


Echtscheiden en overlijden

Als u wilt gaan scheiden, kunnen wij u daarbij begeleiden. Samen met u bespreken we alle stappen die gezet moeten worden om de echtscheiding in goede banen te leiden. Alle afspraken worden vervolgens vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en - als u minderjarige kinderen heeft - het ouderschapsplan. Uitgebreid wordt besproken hoe u de zaken wenst te regelen na uw huwelijk. In deze nieuwsbrief is er extra aandacht  voor het geval u of uw (ex-)partner komt te  overlijden.

Lees verder


Echtscheiden en belang testament

Als u wilt gaan scheiden, gaat u naar een mediator of advocaat om uw echtscheiding te regelen. Uitgebreid wordt besproken hoe u de zaken wenst te regelen na uw huwelijk. Maar hoe zit het nu als u komt te overlijden?

Lees verder


Hersteladvies en een hoge aflossingsvrije hypotheek

Steeds vaker krijgt u correspondentie van banken en/of verzekeringsmaatschappijen met het verzoek om snel actie te ondernemen. Of uw polis voldoet niet meer óf u heeft bijvoorbeeld echt te veel aflossingsvrije hypotheek. Banken en verzekeringsmaatschappijen hebben hun zorgplicht en vanuit deze zorgplicht versturen zij u een brief met een bepaald aandachtsgebied. Dit zijn standaardbrieven, die op basis van een algemene selectie, naar de cliënt worden verzonden. Wat zij niet weten, is waarom bepaalde keuzes door u zijn gemaakt en of u wel of niet een bewuste keuze heeft gemaakt. Wij als ROCHE financieel adviseurs evalueren 1 keer per 3 jaar uw totale financiële situatie. Uw huidige situatie met uw wensen en doelstellingen worden opnieuw in beeld gebracht, uw risico's worden met u doorgesproken en indien nodig wordt uw hypotheek en/of verzekering daarop aangepast. Natuurlijk is het goed dat ook de bank of verzekeringsmaatschappij met u mee kijkt, maar wat we jammer vinden is als hier onnodig onrust of onzekerheid door ontstaat.  Daarom mocht u een dergelijke brief ontvangen en u weet niet wat hiermee  te doen, mail deze dan naar ons en wij zullen nakijken wat we hierover afgesproken hebben. Mocht er nog actie ondernomen moeten worden, dan zullen we dit met u bespreken.   

Lees verder


Lage hypotheekrente en stijging woningprijzen

Het CBS en het Kadaster vertellen het ons duidelijk: sinds juni 2013 blijven de woningprijzen stijgen. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in september 2015 ongeveer even hoog als in februari en maart 2004. Een andere opvallende ontwikkeling is dat de hypotheekrente extreem laag is. Deze twee ontwikkelingen maken dat er twee vragen vaak aan ons gesteld worden:

Lees verder


Professionele begeleiding bij echtscheiding

Het aantal echtscheidingen blijft stijgen. De gemiddelde leeftijd waarop mensen uit elkaar gaan is iets gestegen. Bij mannen ligt dat nu rond de 46 jaar en bij vrouwen rond 43 jaar. Ook het aantal geregistreerde partnerschappen dat wordt ontbonden is toegenomen.

Als financieel echtscheidingsadviseur herkennen we deze trend. Steeds vaker begeleiden wij relaties bij de afwikkeling van een scheiding. Dit zijn ingewikkelde trajecten. Niet alleen omdat er veel emotie bij komt kijken, maar ook omdat het verdelen van het gezamenlijk vermogen, schulden en bezittingen een complexe materie is. Maar wel eentje om niet uit de weg te gaan. Helaas zien wij te vaak dat relaties ons op een te laat moment betrekken bij de afwikkeling van hun scheiding. Vermogensafwikkeling, zowel bij gehuwden als samenwonenden, zowel met als zonder huwelijkse voorwaarden, is een vak apart. Verkeerde keuzen kunnen bijvoorbeeld zomaar leiden tot fiscale boetes of pensioentoezeggingen die niet te verwezenlijken zijn. Allemaal zaken die we helaas in onze adviespraktijk tegenkomen, zowel bij particulieren als ondernemers. Ons advies is daarom om ons altijd in te lichten als u en uw partner, hoe verdrietig ook, hun eigen pad gaan bewandelen. Als uw financiële gesprekspartner kunnen wij u daarbij professioneel ondersteunen en kunnen u in het gehele traject begeleiden, tot aan het ouderschapsplan en het convenant en indien van toepassing het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van uw hypotheek. Kijk voor meer informatie naar www.roche.nu/echtscheiding.

Lees verder


Check uw zorgpolis voor 2016

Weet waarvoor u verzekerd bent; nu de zorgverzekeraars de premies voor de verplichte basisverzekering 2016 bekend hebben gemaakt, is het slim om uw nieuwe polis tegen het licht te houden en te checken of u nog wel goed verzekerd bent. Wat wordt uw premie en worden uw eigen arts en ziekenhuis nog steeds vergoed? Weet welke zorgverzekering het beste bij u past.

Lees verder


Wat is beter: kopen of huren?

Veel mensen staan op enig punt in hun leven voor de keuze om een woning te kopen of toch te gaan huren. Ik krijg vaak de vraag wat nu beter is; kopen of huren? Kopen is sowieso niet voor iedereen weggelegd, maar een huurwoning vinden kan ook een hele opgave zijn. Deze vraag is dan ook niet eenduidig te beantwoorden. Ik zal een aantal overwegingen toelichten:

Lees verder


Aanpassingen heffingen!

Tarief box 1 Inkomstenbelasting
Het tarief in de tweede en derde schijf wordt verlaagd van 42% naar 40,15%. Het grensbedrag van de derde schijf is verhoogd met € 8.548, waardoor de vierde schijf van 52% start bij € 66.421. Het tarief in de eerste schijf is verhoogd met 0,05% tot 36,55%.

Lees verder


Maatregelen woning...

Verhoging schenkingsvrijstelling
Het kabinet wil per 1 januari 2017 de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning tot een bedrag van € 100.000 permanent opnemen in de wet. Deze vrijstelling geldt als het bedrag gebruikt wordt voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning, maar ook voor de afkoop van bijvoorbeeld het recht van erfpacht of bij aflossing van de eigenwoningschuld. Als je zo’n schenking ontvangt, moet je tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Het maakt daarbij niet uit van wie je de schenking ontvangt. De vrijstelling van € 100.000 wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.

Lees verder


Aanpassingen kindregelingen...

Kinderopvangtoeslag per 2016 verhoogd
Uit onderzoek is gebleken dat het toegankelijker maken van de kinderopvang leidt tot een verhoogde arbeidsparticipatie. Het leidt niet alleen tot extra banen in de kinderopvangbranche, maar ook tot meer ouders die aan het werk gaan of meer uren gaan werken.

Lees verder


Veranderingen in de Zorg?

Wat gaat er wijzigingen binnen de zorgverzekering per 2016? Na Prinsjesdag is het volgende bekend gemaakt door het kabinet:

Lees verder


Partneralimentatie verouderd?

Kamerleden hebben een wetsvoorstel ingediend om de partneralimentatie aan te passen. Deze moet eerlijker, simpeler en korter! Er wordt in Nederland relatief veel over partneralimentatie geprocedeerd. Door ingewikkelde berekeningsmethoden is het  ook niet mogelijk dat mensen zelf berekenen wat zij aan partneralimentatie moeten betalen en hebben dus altijd een specialist nodig. Daarnaast wordt de lange duur van 12 jaar niet meer als 'van deze tijd' ervaren. Duidelijk uitgangspunt is dat iedereen financieel op eigen benen moet kunnen staan.

Lees verder


Sparen voor het kopen van een huis wordt steeds belangrijker

De regels rond het verkrijgen van een hypotheek zijn de afgelopen jaren sterk gewijzigd en blijven wijzigen! Een rode draad hierbij is dat u als huizenkoper de komende jaren steeds minder aan bijkomende kosten in uw hypotheek kunt meefinancieren. Hierdoor wordt het sparen voor een hypotheek steeds belangrijker. U heeft gewoonweg zelf een potje met geld nodig als inbreng. Als u een huis gaat kopen, kunt u onder andere te maken krijgen met de volgende bijkomende kosten: 

Lees verder


Effecten van lage rente op de aankoop van pensioenuitkeringen

Sinds 2012 is de rente in Nederland fors gedaald. Een dergelijke daling heeft plus- en minpunten. Het kan positief uitpakken als u een hypotheek heeft. Maar het kan negatieve gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw!

De lage rentestand heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van de uitkering die u met een pensioenkapitaal kunt aankopen. Die kan bij een rente van 2% maar liefst 15% lager zijn dan met een uitkering bij 4% rente. De dalende rente heeft al geresulteerd in een aanpassing van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Tot 2012 werd gerekend met een voorbeeldrente van 4%. Deze is inmiddels verlaagd naar 2,8%. De huidige marktrente (1,3%) ligt daar zelfs alweer onder. Het UPO geeft u een indicatie van het eindkapitaal dat u opbouwt in uw pensioen. Door te rekenen met een lagere rente, wordt uw eindkapitaal ook lager.

Momenteel zijn er allerlei discussies gaande over de wijze waarop u pensioen opbouwt bij uw werkgever. Dit systeem ondergaat allerlei veranderingen. Denkt u daarbij aan de hoogte van de opbouw. Maar ook bijvoorbeeld aan de discussie over hoeveel er wel of niet belegd mag worden met uw kapitaal. Of dat u uitstel op uw pensioendatum kan krijgen wanneer u dat wenst. Wij denken dat we op dit gebied ook de komende tijd nog diverse wijzigingen kunnen verwachten. Staat u voor pensionering, of wenst u hierover na te denken hoe u dit financieel optimaal kunt inrichten, laat ons dan met u meedenken. 

Lees verder


Meldt ons altijd een tweede (leegstaande) woning

In onze praktijk zien wij (helaas) nog vaak bij klanten dat een woonhuis nog niet verkocht is, terwijl de nieuwe woning al wordt opgeleverd. Meestal kiest men ervoor om in de nieuwe woning te trekken en de oude woning leeg te laten staan. Of men probeert de woning te verhuren aan derden totdat de woning verkocht wordt. Als adviseur wijzen we onze klanten erop dat het in beide situaties van groot belang is om uw verzekeringen aan te passen aan deze nieuwe situatie.

Neem bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering. Deze gaat over naar de nieuwe woning en dan is het aansprakelijkheidsrisico op de oude woning in principe niet meer verzekerd. Maar u bent nog wel de eigenaar van dat pand en daardoor aansprakelijk voor schades. Of denkt u eens aan de opstalverzekering. Vaak adviseren wij een tweede verzekering te sluiten. Of kijken we of het mogelijk is om dit te regelen met een clausule op de bestaande polis.

Als u verwacht dat u met leegstand te maken gaat krijgen, meldt ons dit dan zodat we samen de gevolgen hiervan kunnen bespreken. 

Lees verder


Veranderingen in alimentatieregels worden nu voelbaar

Voor gescheiden ouders die alimentatie betalen of ontvangen is er in 2015 veel veranderd. De grootste verandering is dat de belastingaftrek voor het levensonderhoud voor kinderen is afgeschaft, beter bekend als de 'kinderalimentatie'. Daarnaast is ook de alleenstaande ouderkorting vervallen. Daarentegen wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd. Als we al deze zaken bij elkaar nemen, kan het erin resulteren dat de alimentatiebetaler minder gaat betalen en de ontvanger minder gaat ontvangen.

Dit is wellicht geen fijn bericht om te lezen. Want het maken van de alimentatieregeling bij de echtscheiding was misschien al een zware hobbel. En nu eindelijk alles is geregeld en op de rit, komen er wijzigingen in de regelgeving rondom alimentatie. Toch is het bewustzijn van de wijzigingen wel van belang. De financiële gevolgen van de nieuwe regelgeving kunnen voor beide ouders groot zijn. Ons advies is daarom dat gescheiden ouders kritisch kijken naar de gevolgen van de wijzigingen rondom de alimentatie. Samen kunt u bekijken of een herberekening zinvol of zelfs noodzakelijk is. Ook hier staan wij u als financieel echtscheidingsadviseur graag bij. Wij kunnen u voorlichten over de financiële gevolgen en indien gewenst een nieuwe alimentatieberekening voor u maken.

Lees verder


Wilt u op korte termijn een woning kopen?

Iedereen die met de gedachte speelt om een nieuwe of andere woning te gaan kopen, doet er goed aan van tevoren te bekijken wat de hypotheekmogelijkheden zijn; wat kunt u maximaal lenen en wat is de maandlast die u daarbij kunt verwachten. Vooral nu is het aan te raden om alles goed door te laten rekenen, omdat de mogelijkheden per 1 juli 2015 verder beperkt worden. Er vinden dan twee belangrijke wijzigingen plaats, waardoor de maximale hypotheek  voor de aankoop van een eigen woning omlaag gaat.

Lees verder


Nu via ROCHE ook aankoopbegeleiding!

Naast het hypotheekadvies hebben we ook een unieke samenwerking met een NVM-makelaar die u kan begeleiden bij de aankoop van uw nieuwe woning. Want zeker in deze tijd is het belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt. U kunt lekker wegdromen bij de bezichtiging van uw nieuwe droomhuis, terwijl de makelaar objectief naar de woning kijkt en samen met u de voor- en nadelen doorneemt. Ook in de onderhandelingsfase kan een aankoopmakelaar voor u van grote waarde zijn, door voor u de beste prijs en condities te bedingen.

Lees verder


Check uw verzekeringspolis!

Als een van de volgende vragen op u van toepassing is:
• Bent u nog steeds verzekerd zoals de verzekeringspolis destijds is afgesloten?
• Zijn dezelfde condities nog van toepassing (zoals een gelijke premie)?
• Zijn de voorwaarden in de tussentijd aangepast?
• Loopt uw polis nog bij dezelfde maatschappij? Of is de maatschappij overgenomen door een andere bank, verzekaar of tussenpersoon?
• Is het een hele tijd geleden dat uw verzekeringen zijn aangepast aan uw huidige wensen en eisen?

Lees verder


Nieuwbouwwoning kopen? Let op de bouwrente!

Iedereen die een nieuwbouwwoning koopt, krijgt te maken met bouwrente en rente tijdens de bouw. Voor veel mensen is onduidelijk wat dit precies is en aan wie deze rente verschuldigd is.

Lees verder


Scheiden doe je samen!

Scheiden is een emotioneel proces. Bovendien moet er veel geregeld worden in financiële zin. Ook zaken waar je wat minder snel aan gedacht zou kunnen hebben. Dan is het fijn dat er iemand is die je financieel echtscheidingsadvies, juridische hulp én organisatorisch overzicht biedt.

Lees verder


Uw uitvaart goed geregeld?

Als het woord 'uitvaartverzekering' valt, hoor je al snel veel mensen roepen: "Dat wordt tegen die tijd wel geregeld", "Wie dan leeft, wie dan zorgt”, om nog maar te zwijgen over, ”Er blijft niemand boven de grond liggen". De jeugd hoor je al snel zeggen: "dat komt later nog wel".

Lees verder


Oudedagsvoorziening, benut hogere ruimte voor lijfrente-aftrek

Voor personen met een pensioengat kan het sluiten van een lijfrenterekening of -polis een goede oplossing zijn. De premies betaald voor een dergelijke regeling zijn in beginsel binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar, men noemt dit de jaarruimte. Bovendien is het belangrijk dat u de lijfrentepremie die u in 2014 aftrekt ook daadwerkelijk in 2014 betaalt.

Lees verder


Eigen woning?

Registreer eigenwoninglening bij fiscus; Heeft u in 2014 uw woning met een lening van familie of via de BV gefinancierd? Geef dan de  gegevens over de lening op tijd door aan de Belastingdienst met het formulier 'Opgaaf lening eigen woning'. Alleen dan heeft u recht op hypotheekrenteaftrek. Uiteraard moet u ook aan de overige reguliere voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek voldoen.

Lees verder


Financiële afspraken binnen het huwelijk!

Kom uw periodiek verrekenbeding na

Niet de meest favoriete bezigheid van veel gehuwde stellen: de jaarlijkse afrekening in het kader van het periodiek verrekenbeding. Wanneer u op huwelijkse voorwaarden gehuwd bent en u heeft een periodiek verrekenbeding afgesproken, dan zult u ieder jaar een afrekening moeten opstellen. Wanneer er niet verrekend is, bestaat het risico dat u bij einde huwelijk moet afrekenen alsof u gehuwd was.

Lees verder


Hoe zit het met de AOW toeslag vanaf 2015?

Op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt u een AOW-uitkering van de overheid. Deze uitkering is naast het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw werkgever(s). Als u met pensioen gaat, maar uw partner nog niet, dan kunt u een toeslag krijgen boven op uw AOW-uitkering, als uw partner niet te veel verdient. Maximaal bedraagt deze toeslag € 734,41 bruto/maand. Op 1 april 2015 vervalt deze toeslag (=de pensioengerechtigde leeftijd van mensen geboren op 01.01.1950). Als u op deze datum of later voor het eerst AOW krijgt, ontvangt u voor uw jongere partner geen toeslag meer, onafhankelijk van zijn/haar inkomen. Dit wordt ook wel 'AOW-gat' genoemd. Heeft u nu een toeslag of krijgt u deze vóór 1 april 2015? Dan houdt u deze zolang uw partner niet te veel verdient. Maar u raakt de toeslag voorgoed kwijt als het inkomen van uw partner te hoog wordt.

Lees verder


Indexering alimentatie

Met ingang van 1 januari 2015 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer automatisch worden aangepast. Het percentage waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 0,8. 

Lees verder


UIT ELKAAR...

We hopen natuurlijk dat u er niet mee te maken hebt of krijgt. Toch worden er gemiddeld 35.000 echtscheidingen per jaar uitgesproken in Nederland. Een scheiding is altijd veel emotie. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Maar daarnaast moet er ook veel geregeld worden op financieel gebied. In veel gevallen bezit u samen een huis. Blijft één van u er dan in wonen of niet? Dat is natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden. In dit artikel vertel ik u meer over uw eigen woning en de gevolgen bij een echtscheiding.

Lees verder


Prinsjesdag en de gevolgen voor u!

Een overzicht van relevante maatregelen:
Alle signalen geven aan dat Nederland langzaam herstelt van de crisis. Als we de economen mogen geloven dan groeit de economie volgend jaar met zo’n 1,25%. Export, bedrijfsinvesteringen en consumptie vertonen een stijgende lijn. Helaas is de werkloosheid nog erg hoog. Maar het heeft de aandacht van ons kabinet. In de Miljoenennota 2015 zoekt het kabinet een evenwicht tussen herstel van de koopkracht en het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarnaast zijn er maatregelen om de economie te laten groeien en de werkgelegenheid te stimuleren.

Lees verder


Crisismaatregelen woningmarkt in belastingplan 2015 vastgelegd

De Eerste en Tweede Kamer moeten de plannen van het kabinet nog goedkeuren.

Lees verder


Historisch lage hypotheekrente!

Het lage BTW-tarief voor verbouwing, maakt het natuurlijk extra aantrekkelijk om te gaan verbouwen. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat u door de lage hypotheekrente gaat twijfelen tussen verhuizen of verbouwen.  Op dit moment kunnen we u een 10 jaars hypotheekrente aanbieden vanaf 3%!!Ongelofelijk laag dus. Ook de huizenprijzen zijn nog laag te noemen, maar door de aantrekking van de markt zullen deze langzaam maar zeker gaan stijgen. 

Lees verder


Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord.

Lees verder


Verdere pensioenverlaging per 2015

Per 2014 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar met als gevolg een lagere pensioenopbouw per jaar. Tot 2015 is de wettelijke pensioennorm 70% van het ‘laatstverdiende’ pensioengevend loon. Per 2015 volgt verlaging doordat de wettelijke pensioennorm omlaag gaat naar 75% van het ‘gemiddeld’ pensioengevend loon. Bovendien wordt een maximaal pensioengevend loon van € 100.000 ingevoerd.  Over het inkomen boven deze grens kan vanuit het netto inkomen worden bijgespaard in de nieuw in te voeren nettolijfrentespaarfaciliteit. De fiscale maxima gelden ook voor een lijfrente bij particulieren en de oudedagsreserve bij de ondernemer.

Lees verder


Versobering WW zodat werklozen sneller terugkomen op de arbeidsmarkt

Om een snellere terugkeer van werklozen op de arbeidsmarkt te stimuleren zal de werkloosheidswet op een aantal punten worden aangepast. De nieuwe regels gaan niet gelden voor mensen die vóór invoering van de Wet Werk en zekerheid al een WW-uitkering hebben. Enkele belangrijke aanpassingen zijn:

Lees verder


Oversluiten van uw hypotheek nu verstandig?

De hypotheekrente is sinds medio 2010 eigenlijk alleen nog maar gedaald. Het gemiddelde rentepercentage van alle aanbieders op de hypothekenmarkt is in die periode voor de rente van 10 jaar vast bijvoorbeeld gedaald van gemiddeld 6,0% naar gemiddeld 3,8% nu. Voor 5 jaar vast heeft een daling plaatsgevonden van gemiddeld 5,2% naar ongeveer 3,4% nu. Daarom denkt ook ù op dit moment misschien wel na, over de vraag of het niet verstandig is om uw hypotheek over te sluiten. 

Lees verder


Verzekerd met advies!

Een compleet, transparant verzekeringspakket zorgt voor rust. In Nederland kan werkelijk bijna alles verzekerd worden. Maar wat is relevant om te verzekeren en welke verzekering kan achterwege gelaten worden? ROCHE financieel adviseurs kent de markt van verzekeringen door en door en kan daardoor samen met jou zoeken naar die verzekeringen die daadwerkelijk iets toevoegen aan je persoonlijke situatie.

Lees verder


Zomer preventietips voor een zorgeloze zomer!

De temperaturen lopen op en de zon laat zich al regelmatig zien. Straks geniet jij van je welverdiende zomervakantie. Tijdens deze vakantie wil je geen zorgen hebben, maar genieten van je gezin, het mooie weer en lekker er even tussenuit gaan. Een ongeluk zit ook tijdens de zomer in een klein hoekje. Daarom hebben wij een aantal preventietips voor de zomer opgesteld. Met deze preventietips kom jij hopelijk zorgeloos de zomer door.

Lees verder


Hersteladvies voor uw beleggingsverzekering?

Er zijn in Nederland in het verleden veel beleggingsverzekeringen afgesloten. In de media is hier veel over te doen geweest. Veel beleggingsverzekeringen zijn inmiddels ook beëindigd of omgezet naar spaarvarianten. Toch zijn er nog steeds veel mensen met zo’n verzekering. De kritiek op deze verzekering is met name gegaan over de kostenstructuur. De goede beleggingsresultaten hebben deze kosten lange tijd kunnen camoufleren, maar de magere beleggingsjaren hebben deze kosten duidelijker blootgelegd. De hoge kosten en de mindere beleggingsresultaten hebben de opbouw binnen een dergelijke verzekering geen goed gedaan. Er is echter nog een risico wat een beetje onderbelicht is gebleven en wat samenhangt met het beleggingsrisico, namelijk het zogenaamde hefboomeffect binnen deze verzekering.

Lees verder


NHG-grens wordt verlaagd vanaf 1 juli 2014!

Graag attenderen we u op het volgende: de huidige NHG grens van 290.000 euro wordt vanaf 1 juli 2014 met 25.000 euro verlaagd naar 265.000 euro! In de praktijk betekent dit dat u tot 1 juli voor een woning met een koopsom tot circa 273.000 euro nog NHG kunt krijgen. Na 1 juli is de maximale koopsom nog maar 250.000 euro. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk ook 250.000 euro.

Waarom kan NHG zo aantrekkelijk zijn?
Stel u moet uw woning verkopen door financiële omstandigheden. En stel dat de opbrengst van de woning lager is dan de uitstaande hypotheek. Dan heeft u een restschuld. Wanneer u een hypothecaire lening heeft met NHG, kan die restschuld worden kwijtgescholden. Een hypotheek met NHG geeft uw geldverstrekker de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald. In ruil daarvoor ontvangt u een rentekorting en betaalt u minder hypotheekrente.

Dus staat u op het punt een woning te kopen? Voorkom dan dat u de huidige NHG norm misloopt en hak die knoop door! We rekenen u graag voor welk voordeel het u kan opleveren.

Lees verder


Ontslagvergoeding

Het overkomt menigeen in deze tijd. Ontslag. Een ontslagvergoeding kan dan een kleine pleister op de wonde zijn. Natuurlijk wilt u deze vergoeding wel optimaal gebruiken. Als uw adviseur kunnen we u daar bij helpen. Bij ontslag vóór 2014 was het gunstig om de ontslagvergoeding apart te zetten in een belastingvrij spaarpotje. Dat gaat nu niet meer. Nu wordt de ontslagvergoeding in één keer belast in het jaar van uitkering. Dat is nadelig, als het bedrag daardoor onder het toptarief van 52 procent inkomstenbelasting valt. Echter, u kunt het geld met een belastingvoordeel wegzetten. Dat kan met het aankopen van een opbouwlijfrente. Dat houdt in dat u het bedrag op een rekening stort. Het bedrag staat dan vast tot u de AOW-leeftijd bereikt. Daarna kunt u er een pensioenuitkering voor aankopen. Dit heeft als voordeel dat uw pensioen dan op peil blijft, ook al kunt u even geen ander werk vinden. U kunt uw ontslagvergoeding ook gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen. U moet dan wel eerst belasting betalen. Maar u heeft wel het voordeel dat uw maandelijkse lasten omlaag gaan. Wij denken graag met u mee over de beste mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.

Lees verder


E-bike

Er is een enorme toename van gebruikers van elektrische fietsen; de zogenaamde e-bike of elobike. Deze fiets ondersteunt het trappen en als je niet meer trapt, dan stopt ook de trapondersteuning en ga je niet meer vooruit. Toen de fiets met trapondersteuning een aantal jaren geleden geïntroduceerd werd in Nederland, moest de wetgever vaststellen of de e-bike een fiets of een motorvoertuig was. Omdat de fiets met behulp van elektriciteit het trappen ondersteunt en de fiets dus mechanisch wordt aangedreven, is de fiets volgens de wet een motorrijtuig. Volgens de wet geldt in Nederland een verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle motorrijtuigen. Deze wettelijke verplichte verzekering is ingevoerd, omdat men vond dat een motorrijtuig gevaarlijk is en veel schade kan aanrichten. Deze gevaren zijn niet verbonden aan de e-bike omdat deze fiets niet veel zwaarder is en niet veel harder kan dan een gewone fiets. In de wetgeving is nu opgenomen dat de elektrische fiets een motorrijtuig is, maar dat dit motorrijtuig vrijgesteld is van de verzekeringsplicht. Het is uiteraard wel verstandig om het aansprakelijkheidsrisico rondom de e-bike te verzekeren. Dat kan op een aparte verzekering. Controleer in ieder geval even of uw e-bike is meeverzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Lees verder


Heeft u voldoende geld beschikbaar voor de studie van uw kinderen?

Voor u het weet gaat uw kind kiezen voor een studie na het voortgezet onderwijs. Welke studie gaat het worden? En ook belangrijk om u af te vragen; kunt u de kosten hiervoor betalen? Bijvoorbeeld de kosten voor het collegegeld. Dit bedraagt voor het hoger onderwijs nu al € 1.835 euro per jaar. Mocht uw kind nog verder gaan studeren, dan gaan daar nog eens flink wat kosten bij komen. Zeker wanneer uw kind zich verder wil gaan specialiseren in een bepaald vakgebied.

Wanneer uw kind uitwonend gaat studeren dan worden er ook flinke kosten gemaakt. Een vierjarige HBO studie kost in totaal al snel ruim € 55.000. Trek hier de basisbeurs en eventueel de aanvullende beurs van af, dan moet er nog tussen de € 30.000 en € 42.000 beschikbaar zijn. Kortom, ons advies is om tijdig te gaan investeren in de toekomst van uw zoon of dochter. Studeren kost veel geld en het gaat alleen maar duurder worden. Door nu geld apart te zetten, zorgt u voor een stabiele financiële basis, waar u en uw kind later veel voordeel mee kunnen behalen. Er zijn diverse mogelijkheden om te sparen, of geld vrij te maken. Wij denken hierover graag met u mee.

Lees verder


Standard & Poor's verhoogt Rating van Argenta Spaarbank

Op dinsdag 29 april heeft Standard & Poor's de rating van Argenta Spaarbank verhoogd van BBB+ naar A-. Daarmee bereikt de Antwerpse familiebank een hoog niveau van betrouwbaarheid.

Lees verder


Scheiden en de belasting

Als u uit gaat scheiden, moet u naast alle emoties ook nog veel praktische zaken regelen. Wie blijft er bijvoorbeeld in het huis wonen, wie gaat de auto overnemen, wat moet er betaald worden aan alimentatie en is de echtscheiding al doorgegeven aan de pensioenverzekeraar? Er komt zoveel op u af in een periode dat uw hoofd er eigenlijk niet naar staat. En dan is er ook nog de Belastingdienst, want ook daar verandert er veel bij het uit elkaar gaan. In dit artikel wil ik u meenemen in enkele veranderingen die belangrijk voor u kunnen zijn.

Lees verder


Wij helpen u graag verder
Bel 0499 550 222
of ga naar de contactpagina
Goed verzekerd op wintersport!Klik hier voor meer informatie
Inloggen Mijn Polissen

Arbeidsongeschikt maar toch gewoon nog goed rond kunnen komen...

Klik hier voor meer informatie

Toch erg handig, met onze Roche Combipolis is alles verzekerd...

Klik hier voor meer informatie
© Roche financieel adviseurs | De Loop 38 5688 EW Oirschot | Telefoon 0499 550 222 | info@roche.nu | Disclaimer | Colofon | Sitemap